PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
2005-12-05
Adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka


  1. Adresų srities (angl.domain) simbolinis pavadinimas sudaromas vartotojų patogumui. Adresų srityje esantys duomenys atitinka tarnybinių stočių IP (Internet Protocol) skaitmeninius adresus arba aprašo žemesnio lygio adresų sritis. Adresų sričių simboliniai pavadinimai nusako vartotojo vietą Interneto tinkle, todėl nėra nuosavybės objektai (išskyrus atvejus, kai nustatyta tvarka yra įregistruoti kaip pramoninė nuosavybė). Adresų sričių simboliniai pavadinimai yra unikalūs, t.y. negali kartotis.

  2. Adresų sritys kuriamos pagal hierarchinę schemą: pirmo lygio adresų sritis (aukščiausia), antro lygio adresų sritis (adresų subsritis), trečio lygio adresų sritis ir t.t. Adresų srities simbolinis pavadinimas sudaromas visiškai atspindint šią hierarchiją: nuo žemiausio lygio adresų srities pavadinimo iki aukščiausio, skiriant juos taškais, pvz.: buhalterija.ktu.lt, kur lt - pirmo lygio adresų sritis, ktu - antro lygio adresų sritis, buhalterija - trečio lygio adresų sritis. 

  3. Pirmo lygio adresų srities pavadinimas paprastai sudaromas naudojant šalies kodą. Antro lygio adresų srities pavadinimas paprastai sudaromas pagal organizacijos ar Interneto svetainės pavadinimą. Antro lygio srityje esantys duomenys dažniausiai sudaromi pagal tarnybinių stočių vardus, protokolų ar Interneto tinklo servisų pavadinimus arba žemesnio hierarchinio lygio adresų sričių pavadinimus. 

  4. Adresų srities simboliniam pavadinimui sudaryti naudojama simbolių seka: lotynų abėcėlės raidės nuo a iki z ir skaitmenys nuo 0 iki 9. Simboliams atskirti naudojamas brūkšnys (jis negali būti adresų srities simbolinio pavadinimo pradžioje ir pabaigoje). Minimalus adresų srities simbolinio pavadinimo ilgis yra 3 simboliai, išskyrus įregistruotus dviejų simbolių prekių (paslaugų) ženklus bei iki 2000 06 01 sudarytus dviejų simbolių pavadinimus. Maksimalus adresų srities simbolinio pavadinimo ilgis yra 63 simboliai.

  5. Adresų srities simbolinis pavadinimas yra viešo pobūdžio, todėl sudaromas taip, kad nepažeistų moralės normų ir neklaidintų vartotojų dėl adresų srities turinio ar priklausomybės. Užsakovas, sudarydamas adresų srities simbolinį pavadinimą, negali pažeisti trečiųjų asmenų teisių. Fizinis asmuo gali nurodyti savo pavardę adresų srities simboliniame pavadinime. Lietuvos Respublikos ir jos administracinių vienetų pavadinimai vartojami valstybės institucijų adresų sričių simboliniuose pavadinimuose. Kitų valstybių pavadinimai vartojami tų šalių ambasadų ar konsulinių įstaigų adresų sričių pavadinimuose. Užsakovas asmeniškai atsako už trečiųjų asmenų pramoninės nuosavybės teisių (firmų vardai, prekių (paslaugų) ženklai ir pan.) ir autorių teisių (neteisėtas kūrinio naudojimas ir pan.) pažeidimus sudarant ar naudojant adresų srities simbolinį pavadinimą. Administratorius, gavęs informaciją apie tai, kad Užsakovas pažeidė trečiųjų asmenų teises, gali sustabdyti adresų srities naudojimą iki bus išspręstas ginčas tarp Užsakovo ir pretenzijas pareiškusių trečiųjų asmenų. Administratorius nėra ginčo šalis, sprendžiant klausimą dėl adresų sričių simbolinio pavadinimo naudojimo teisėtumo.

  6. Sudarydamas adresų srities simbolinį pavadinimą Užsakovas privalo vadovautis šiame priede numatytų reikalavimų. Jeigu Užsakovo sudarytas ir paraiškoje nurodytas adresų srities simbolinis pavadinimas neatitinka reikalavimų, Užsakovas turi atsižvelgti į Administratoriaus pastabas. Esant nesutarimui (pvz., Užsakovas nesutinka su Administratoriaus pasiūlymais), sutartis nesudaroma. Šiuo atveju Užsakovas turi galimybę įkurti adresų sritį kitoje Interneto tinklo zonoje. Sudarius sutartį, adresų srities simbolinis pavadinimas keičiamas Užsakovo pageidavimu arba šalių susitarimu.        

  7. Adresų srities simboliniam pavadinimui sudaryti ir naudoti Užsakovas pateikia Administratoriui paraišką. Paraiškos formą nustato Administratorius. Užsakovas privalo paraiškoje nurodyti tikslius duomenis. Netikslių ar neteisingų duomenų nurodymas paraiškoje yra šiurkštus sutarties pažeidimas, nepriklausomai nuo išaiškinimo momento. Užsakovas privalo per 2 (dvi) darbo dienas pranešti Administratoriui apie paraiškoje nurodytų duomenų pasikeitimą. Užsakovas, paraiškoje nurodęs netikslius ar neteisingus duomenis, taip pat laiku nepranešęs apie jų pasikeitimą, pats atsako už atsiradusias pasekmes, pvz., už adresų srities neprieinamumą iš kitų tarnybinių stočių ir t.t.

Informuokite redaktorius apie įžeidžiančius komentarus ir klaidas