PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

1.Jonas Pranas Aleksa
VI Kazio Griniaus, VII ir VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. XIV Augustino Voldemaro, XV ir XVI Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose vėl buvo Žemės ūkio ministras.
2.Petras Aravičius
XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras iki 1931 04 01.
3.Juozas Audėnas (iki 1939m. Audickas)
XXI Antano Merkio Ministrų kabinete buvo žemės ūkio ministras.
4.Jonas Aukštuolis
1922 - 1923 m. - Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos departamento direktorius.
5.Jonas Avyžius
Seimo narys, išrinktas pagal TS(LK) sąrašą
6.Saliamonas Banaitis
Lietuvos Tarybos narys.
7.Jonas Basanavičius
Lietuvos Tarybos narys.
8.Mykolas Biržiška
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo švietimo ministras.
9.Leonas Bistras
Vadovavo XII Ministrų kabinetui.
10.Kazys Bizauskas
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete švietimo ministras.
11.Julius Bruckus
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete nuo 1923 m. pradžios laikinai ėjo ministro be portfelio pareigas žydų reikalams.
12.Julius Čaplikas
XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo vidaus reikalų ministras.
13.Voldemaras Vytautas Čarneckis
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Finansų ministerijos valdytojas.III Prano Dovydaičio, IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras. . X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio Ministrų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras.
14.Vincas Čepinskis
XIII Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo švietimo ministras.
15.Jonas Černius
Vadovavo XX Ministrų kabinetui.
16.Stasys Čiurlionis
XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete 1927 05 03 - 1928 02 04 buvo Susisiekimo ministerijos valdytojas, o 1928 02 04 - 1928 09 30 buvo Susisiekimo ministras.
17.Teodoras Daukantas
X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio Ministrų kabinetuose krašto apsaugos ministras. XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete 1927 08 09 - 1928 11 22 krašto apsaugos ministras.
18.Stasys Dirmantas
XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinete nuo 1935 11 01 Krašto apsaugos ministras.
19.Jonas Dobkevičius
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete iki 1922 08 21 buvo finansų, prekybos ir pramonės ministras.
20.Pranas Dovydaitis
Vadovavo III Ministrų kabinetui.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117