PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
AtgalKultūraKategorijos

(72)
1-20 21-40 41-60 61-72 

1.Juozas Butkus (Butkų Juzė).
Telšių teatro ir "Alkos" muziejaus direktorius.
2.Jonas Aleksandriškis-Aistis
1952 m. paskirtas redaktoriaus pavaduotoju Laisvosios Europos Taryboje Niujorke.
3.Unė Babickaitė-Graičiūnienė
1936 - 1939 m. Šaulių teatro Kaune vadovė.
4.Petras Babickas
1950 - 1965 m. Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, kultūros skyriaus vedėjas ir spaudos atašė.
5.Jurgis Baltrušaitis
1920 - 1939 m. Lietuvos atstovas Maskvoje.
6.Juozas Baltušis
1970 - 1975 m. ir 1980 - 1991 m. Lietuvos taikos gynimo komiteto pirmininkas.
7.Kazimieras Viktoras Banaitis
1937 – 1940 m. Kauno konservatorijos direktorius.
8.Kazys Binkis
1919 - 1920 m. žurnalo "Veja" redaktorius. 1927 - 1928 m. iliustruoto dvisavaitinio žurnalo "Mūsų dienos" redaktorius.
9.Kazys Boruta
1940 m. žurnalo "Dienovidis" redaktorius.
10.Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė
1925 – 1938 m. lietuvių kalbos lektorė Kauno universitete.
11.Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
1878 – 1906 m. vargonininkas Druskininkuose.
12.Jadvyga Čiurlionytė-Abraitienė-Borutienė
1948 – 1958 m. LTSR konservatorijoje liaudies muzikos kabineto vadovė.
13.Petras Cvirka
Nuo 1945 m. LTSR rašytojų sąjungos pirmininkas.
14.Mstislavas Dobužinskis
Valstybės teatro scenografas.
15.Julija Dvarionaitė-Montvydienė
1921 - 1930 m. Kauno valstybės teatro solistė.
16.Balys Dvarionas
1936 – 1939 m. Kauno radiofono simfoninio orkestro dirigentas.
17.Adelė Galaunienė-Nezabitauskienė
1920 - 1921 m. Valstybės teatro solistė. 1945 - 1947 m. Operos ir baleto teatro solistė.
18.Adomas Galdikas
Čiurlionio galerijos komisijos narys.
19.Liudas Gira
1922 - 1925 m. Valstybės dramos teatro, 1925 - 1926 m. Valstybės teatro direktorius.
20.Juozas Gruodis
Nuo 1924 m. Kauno valstybinio Operos teatro dirigentas.

1-20 21-40 41-60 61-72