PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
AtgalSportasKategorijos
1.Vladas Bakūnas
1934 - 1943 m. Kūno Kultūros Rūmų inspektorius.
2.Aleksandras Bendinskas
"Šachtior" klubo teniso ir krepšinio treneris.
3.Vytautas Grybauskas
Prancūzijos FCM krepšininkų klubo treneris.
4.Antanas Ilgauskas
1934 - 1940 m. Lietuvos motociklininkų klubo pirmininkas.
5.Vilius Valentinas Jakelaitis
6.Mykolas Kazanas
Žemaitijoje Savanorių divizijos 1-ojo bataliono ryšių kuopos būrininkas.
7.Vladas Kazlauskas
8.Aleksandras Kemeklis
"Geležinio Vilko" 3 -ojo dargūnų pulke I eskadrono būrio vadas.
9.Bronius Keturakis
1935 - 1937 m. Lengvosios atletikos komiteto vadovas.
10.Adolfas Kikilas
1953 - 1986 m. akademinio irklavimo vyriausias treneris.
11.Juozas Krištaponis
12.Vladas Kuzma
13.Romas Marcinkus
LFLS futbolo sekcijos vadovas, Lietuvos klasės komandos kapitonas ir Kauno klubo valdybos narys.
14.Jonas Pyragius
1936 – 1939 m. Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius ir vyriausias sklandymo instruktorius.
15.Gediminas Ruzgys
16.Stasys Šačkus
Respublikos krepšinio komiteto pirmininkas.
17.Albertas Šverplaitis
18.Jonas Vabalas
Pasaulio lietuvių sportininkų olimpiados Kaune 1938 m. komendantas.
19.Alfonsas Vietrinas