PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
AtgalKarybaKategorijos

(55)
1-20 21-40 41-55 

1.Jurgis Bobelis
1927 - 1935 m. karininkas ypatingiems reikalams prie Krašto Apsaugos ministro ir karinių įstatymų redakcinės komisijos pirmininkas.
2.Steponas Darius
I-ojo Mažojo Lietuvių savanorių pulko 8-os kuopos vadas.
3.Jurgis Dobkevičius
1 eskadrilės vadas.
4.Jonas Galvydis-Bykauskas
1920 01 01 paskirtas 3 divizijos vadu.
5.Petras Genys
1924 - 1939 m. 7 pėstininkų pulko vadas. 1939 - 1940 m. 3 pėstininkų pulko vadas.
6.Viktoras Giedrys
3-ojo pėstininkų pulko vadas ir pėstininkų inspektorius.
7.Jonas Gricius
Lietuvos kariuomenės pulko vadas.
8.Vincas Grigaliūnas-Glovackis
1926 - 1932 m. generolas Ypatingiems reikalams prie Krašto Apsaugos ministro.
9.Vaclovas Griganavičius
1925 10 31 - 1932 01 05 kariuomenės štabo mobilizacinio skyriaus viršininkas.
10.Antanas Gustaitis
1923 02 21 paskirtas mokomosios oro eskadrilės vadu. 1929 04 11 paskirtas aviacijos parko dirbtuvių viršininku.
11.Leonas Gustaitis
Nuo 1932 m. Generaliniame štabe dirbo 2-ajame ir 3-ajame skyriuose. 1934 m. balandį - rugsėjį vadovavo 2-ajam (žvalgybos) skyriui.
12.Pranas Hiksa
1920 08 01 – 1920 10 28 oro eskadrilės vadas.
13.Bronius Ivanauskas
1927 - 1928 m. 2 pėst. pulko vadas.
14.Pranas Jackevičius
1920 - 1926 m. II raitelininkų pulko vadas.
15.Česlovas Januškevičius
1927 – 1932 m. skraidymų instruktorius.
16.Jonas Juodišius
Artilerijos pulko vadas.
17.Antanas Juozapavičius
Pirmą pėst. pulką perkėlus iš Vilniaus į Alytų, buvo pulko vado padėjėjas, o netrukus vadas.
18.Jonas Kalpokas
Autobataliono vairuotojas.
19.Vladas Karvelis
1940 - 1941 m. divizijos vadas Vilniuje.
20.Maksimas Katche
1919 m. buvo Panevėžio atskiro bataliono (vėliau 4 pėst. pulko) instruktorius.Brigados vadas, II divizijos vadas. 1921 07 13 paskirtas Generalinio štabo viršininku.

1-20 21-40 41-55