PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
AtgalKitaKategorijos

(33)
1-20 21-33 

1.Jonas Tallat – Kelpša
1928 – 1934 m. Žemės Ūkio Rūmų direktorius.
2.Marija Šlapelienė – Piaseckaitė
Vilniaus Lietuvių labdarybės draugijos narė (1932 m. revizijos komisijos narė).
3.Konstantinas Avižonis
Vilniaus universiteto Huumanitarinių mokslų fakulteto istorijos skyriaus docentas (1940 - 1944 m.)
4.Petras Avižonis
Nuo 1922 m. Kauno universiteto akių ligų katedros vedėjas, profesorius.
5.Jurgis Baltrušaitis
Nuo 1931 m. Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje kultūrinis patarėjas.
6.Felicija Bortkevičienė-Povickaitė
1906 - 1940 m. "Žiburėlio" draugijos pirmininkė.
7.Andrius Bulota
1898 - 1903 m. Taline apygardos teismo komendantas, sekretorius.
8.Pranas Dailidė
1939 - 1940 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijai.
9.Juozas Geniušas
Nuo 1944 m. Kauno mokytojų seminarijos direktorius.
10.Kazys Giedrys
Nuo 1919 metų pradžios iki 1919 m. lapkričio mėn. LTSR vyriausybės atstovas prie RTFSR vyriausybės.
11.Stasys Girskis-Girėnas
1921 -1929 m. taksi bendrovės kasininkas ir vairuotojas.
12.Kazimieras Grybauskas
Nuo 1940 m. Kauno universiteto botanikos sodo direktorius.
13.Kazys Grybėnas
Nuo 1940 m. Kauno Botanikos sodo direktorius.
14.Tadas Ivanauskas
1945 – 1950 m. LTSR MS biologijos instituto direktorius.
15.Jonas Jablonskis
Mintaujos, Talino gimnazijose mokytojas.
16.Konstantinas Jablonskis
1941 04 – 1941 06 LTSR MA Istorijos instituto direktorius, nuo 1946 m. mokslinis bendradarbis.
17.Antanas Janulaitis
1918 m. M.Sleževičiaus Ministrų kabinete Užsienio Reikalų Ministerijos valdytojas.
18.Viktoras Jasaitis
1930 – 1940 m. Ginklavimo valdybos sprogstamųjų medžiagų skyriaus viršininkas.
19.Antanas Jurgeliūnas
1921 - 1934 m. Valstybinio higienos instituto direktorius.
20.Jonas Mašiotas
Nuo 1943 m. Vilkijos gimnazijos mokytojas.

1-20 21-33