PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Kazimieras Oleka
1880-03-04 Žardelių kaimas
1971-12-13 Miunchenas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė Pilviškių vokišką pradinę mokyklą, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje, Liepojos gimnazijoje, Tartu universitete, bet vėliau persikėlė į Maskvos universiteto teisės fakultetą, kurį baigė 1907 m. Dėstė lotynų kalbą "Saulės" progimnazijoje.
Titulai
Pagrindinės pareigos
VII Ernesto Galvanausko, VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Vidaus reikalų ministras.
Kitos pareigos
Dirbo Kauno apygardos teisme vyresniojo notaro padėjėju. Kryme dirbo komisijoje, likviduojančioje vokiečių ūkius. 1918 m. paskirtas Kauno taikos teisėju. 1919 - 1921 m. ėjo Kauno apygardos teismo nario ir drauge vyresniojo notaro pareigas. 1921 m. buvo paskirtas prižiūrėti ir VI forte įrengti Lietuvos centrinį archyvą. 1923 m. ėmė dirbti Kauno advokatūroje ir iki 1926 m. pabaigos kartu buvo Žemės ūkio ministerijos juriskonsultas. Buvo "Paramos" kooperatyvo valdybos pirmininkas.
Biografija
1905 12 04 - 05 dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje ir vykdė jo nutarimus Pilviškiuose. 1918 m. išrinktas į Kauno miesto tarybą. VII Ernesto Galvanausko (1922 02 02 - 1923 02 23), VIII Ernesto Galvanausko (1923 02 23 - 1923 06 29) Ministrų kabinetuose buvo Vidaus reikalų ministras. Dalyvavo I ir II Seimo darbe. Lietuvių krikščionių demokratų partijos narys.