PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Kovo 26 d., Antradienis 
Stasys Lozoraitis
1898-09-05 Kaunas
1989-12-24 Roma
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Kaune baigė pradinę mokyklą, o 1918 m. Voroneže Martyno Yčo gimnaziją.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XVI Juozo Tūbelio, XVII Juozo Tūbelio, XVIII Vlado Mirono Ministų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras.
Kitos pareigos
1918 m. tarnavo Vidaus reikalų ministerijoje. 1919 - 1923 m. buvo ministrų kabineto kanceliarijos viršininkas, reikalų vedėjas. 1932 - 1934 m. Užsienio reikalų ministerijos politikos departamento direktorius.
Biografija
Nuo 1923 m. diplomatinėje tarnyboje Vokietijoje. 1929 - 1932 m. diplomatinį darbą dirbo Vatikane. XVI Juozo Tūbelio (1934 06 12 - 1935 09 06), XVII Juozo Tūbelio (1935 09 06 - 1938 03 24), XVIII Vlado Mirono (1938 03 24 - 1938 12 05) Ministų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras. Nuo 1939 m. nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. 1940 06 02 jam pavestos visų užsienyje pasilikusių Lietuvos diplomatinių atstovybių šefo pareigos. 1934 m. jo iniciatyva Ženevoje pasirašyta Pabaltijo valstybių santarvės sutartis. 1935 m. išrinktas Paryžiaus tarptautinės diplomatinės akademijos nariu.