PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Kovo 26 d., Antradienis 
Stasys Raštikis
1896-09-13 Kuršėnai
1985-05-03 Los Andželas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Mokėsi Dūkšto pradinėje mokykloje, Zarasų progimnazijoje. 1917 m. baigė Tifliso karo mokyklą. Mokėsi Kauno mokytojų profesinės sąjungos suaugusiųjų gimnazijoje, brandos egzaminus išlaikęs Marijampolės gimnazijoje, 1925 m. gavo atestatą. 1929 m. baigė Lietuvos universiteto madicinos fakulteto veterinarijos skyrių, 1932 m. - Vokietijos Generalinio štabo karo akademiją. Buvo Aukštųjų karininkų kursų ir Karo mokyklos lektorius. 1940 m. tapo Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos viršininku. 1951 - 1952 m. skaitė paskaitas Sirakūzų universitete. Buvo JAV kariuomenės kalbų mokytojas.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XVIII Vlado Mirono Ministrų kabinete laikinai ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Karo archyve", "Mūsų žinyne", "Karyje", "Trimite", "Lietuvių archyve", "Dirvoje", "Tėvynės sarge" ir Amerikos spaudoje.Yra parašęs 5 karo vadovėlius, karo mokslo knygų ir prisiminimų. 1915 m. savanoriu stojo į Rusijos kariuomenę, tarnavo pėstininkų pulke, baigė mokomąją kuopą, pakeltas puskarininkiu. Dalyvavo karo veiksmuose Lietuvoje, Galicijoje, Rumunijoje, rusų - turkų fronte. Iki karo pabaigos tarnavo Kaukazo fronte. 1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose su lenkais ir Raudonąja Armija. Tarnavo pėstininkų pulke, vėliau dirbo Vyriausiajame štabe. 1933 - 1934 m. pėstininkų pulko vadas, divizijos štabo viršininkas, generalinio štabo valdybos viršininkas, vyriausiojo štabo viršininkas, o 1935 - 1940 m. - Lietuvos kariuomenės vadas. Nuo 1940 m. rugpjūčio iki gruodžio tarnavo Raudonosios Armijos 29 - jo teritorinio šaulių korpuso štabe. Vėliau buvo Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojas. Dirbo Vyriausiajame Lietuvos išsivadavimo komitete (VLIK) Europoje, tarnavo Vašingtone. Šaulių sąjungos narys, vadovas. 1937 m. brigados generolas, 1940 m. divizijos generolas.
Biografija
XVIII Vlado Mirono (1938 03 24 - 1938 12 05) Ministrų kabinete laikinai ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas. 1941 m. tapo Lietuvos laikinosios vyriausybės Krašto apsaugos ministru. Los Andžele pirmininkavo Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT'O) ir Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo (BAF'O) skyriams.