PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
Kazimieras Venclauskis
1880-02-27 Juodeikių k.
1940-02-24 Šiauliai
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Lieplaukėje baigė pradžios mokyklą. Palangoje baigė progimnaziją. 1898 m. Liepojoje baigė gimnaziją. 1903 m. baigė Tartu universiteto teisės fakultetą.
Titulai
Advokatas, visuomenės veikėjas
Pagrindinės pareigos
1918 11 26 - 1919 04 17 Šiaulių burmistras.
Kitos pareigos
"Žvaigždės" valdybos narys.Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos nuolatinis valdybos narys. 1911 m. Šiaulių miesto tarybos narys. Šiaulių apskrities savivaldybės pirmininkas.
Biografija
Per 1905 m. revoliuciją Rygoje atstovavo Lietuvos socialdemokratų partijai bendrame Rygos revoliuciniame federatyviniame komitete. 1912 m. dalyvavo rinkiminėje kompanijoje į Rusijos valstybės dūmą. Teismo kandidato praktiką pradėjo Rygos apygardos teisme, vėliau tardytoju buvo Arensburge. Nuo 1908 m. advokato praktika vertėsi Šiauliuose. Jo iniciatyva Rygoj įsteigta švietimo draugija "Žvaigždė". Šiauliuose įsijungė į "Varpo" draugijos veiklą. Dalyvavo Teisininkų draugijos veikloje, nuo 1925 m. buvo renkamas į Lietuvos advokatų tarybą. Steigiamąjame seime ir kituose seimuose dirbo seimų teisių komisijose bei pirmininkavo socialdemokratų frakcijai. Leido laikraštį "Pirmyn". Bendradarbiavo "Vilniaus žiniose", "Lietuvos ūkininke", "Lietuvos žiniose", savo partijos spaudoje.