PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugpjūčio 20 d., Pirmadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

21.Eliziejus Draugelis
V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete vidaus reikalų ministras.
22.Antanas Endziulaitis
XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo vidaus reikalų ministras.
23.Bernardas Fridmanas
VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo ministras be portfelio žydų reikalams.
24.Ernestas Galvanauskas
Vadovavo V, VII, VIII, IX Ministrų kabinetams.
25.Kazys Germanas
XIX Vlado Mirono, XX Jono Černiaus Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras.
26.Balys Giedraitis
XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete nuo 1930 06 27 krašto apsaugos ministras.
27.Kazys Grinius
Vadovavo VI Ministrų kabinetui. 1926 06 07 - 1926 12 17 Lietuvos Respublikos prezidentas.
28.Jonas Gudauskis
XIX Vlado Mirono Ministrų kabinete buvo teisingumo ministras.
29.Julius Indrišiūnas
XVIII ir XIX Vlado Mirono Ministrų kabinetuose buvo finansų ministras.
30.Juozas Jankevičius
XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete iki 1927 m. gegužės buvo Susisiekimo ministras.
31.Augustinas Janulaitis
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo užsienio reikalų ministerijos valdytojas.
32.Kazys Jokantas
XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro, XXI Antano Merkio Ministrų kabinetuose buvo švietimo ministras.
33.Petras Juodakis
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo švietimo ministras.
34.Vladas Jurgutis
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministras iki 1922 09 28.
35.Steponas Kairys
IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Tiekimo ir maitinimo ministras.
36.Vincas Karoblis
VI Kazio Griniaus, VII Ernesto Galvanausko, VIII Ernesto Galvanausko, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo Teisingimo ministras.
37.Petras Karvelis
XII Leono Bistro Ministrų kabinete buvo Finansų ministras,o XIV Augustino Voldemaro Finansų ministras iki 1927 05 03.
38.Petras Klimas
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministerijos valdytojas, 1921 12 20 - 1922 01 01 - faktiškasis ministras. 1923 - 1940 m. Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras.
39.Jurgis Krikščiūnas
XIII Mykolo Sleževičiaus ir XX Jono Černiaus Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras.
40.Mykolas Jeronimas Krupavičius
IX Ernesto Galvanausko, X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117