PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

41.Petras Leonas
I Augustino Voldemaro, II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras. IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo pirmininko pavaduotojas ir Vidaus reikalų ministras.
42.Silvestras Leonas
XVIII Vlado Mirono, XIX Vlado Mirono Ministrų kabinetuose buvo Vidaus reikalų ministras.
43.Pranas Liatukas
V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Krašto apsugos ministerijos valdytojas.
44.Stasys Lozoraitis
XVI Juozo Tūbelio, XVII Juozo Tūbelio, XVIII Vlado Mirono Ministų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras.
45.Donatas Malinauskas
Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis minintras Čekoslovakijoje, Estijoje.
46.Jonas Masiliūnas
XXI Antano Merkio Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministras.
47.Boleslovas-Jonas Masiulis
1938 - 1940 m. Valstybės tarybos pirmininkas. XVIII Vlado Mirono Ministrų kabinete buvo teisingumo ministras.
48.Povilas Matulionis
III Prano Dovydaičio (1919 03 12 - 1919 04 12) ministrų kabinete buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų viceministras bei faktiškasis ministras.
49.Antanas Merkys
Vadovavo XXI Ministrų kabinetui.
50.Vincas Mickevičius-Kapsukas
1918 - 1919 m. Lietuvos Laikinosios vyriausybės revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės pirmininkas.
51.Vladas Mironas
Vadovavo XVIII ir XIX Ministrų kabinetams.
52.Ignas Musteikis
XIV Augustino Voldemaro, XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose iki 1929 11 30 buvo Vidaus reikalų ministras ir kartu ypatingų reikalų karininkas prie Respublikos prezidento.
53.Kazys Musteikis
XIX Vlado Mirono, XX Jono Černiaus, XXI Antano Merkio Ministrų kabinetuose buvo Krašto apsaugos ministras.
54.Stanislovas Narutavičius
Lietuvos Tarybos narys.
55.Liudas Noreika
III Prano Dovydaičio, IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras.
56.Tomas Norus-Naruševičius
IX Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministras.
57.Kazimieras Oleka
VII Ernesto Galvanausko, VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Vidaus reikalų ministras.
58.Juozas Paknys
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos laikinasis valdytojas. IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Darbo ir socialinės apsaugos ministras.
59.Juozas Papečkys
XIII Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Krašto apsaugos ministras.
60.Vytautas Petrulis
III Prano Dovydaičio Ministrų kabinete buvo Finansų ministerijos valdytojas. VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete nuo 1922 08 21 Finansų, prekybos ir pramonės ministras. VIII ir IX Ernesto Galvanausko, X Antano Tumėno Ministrų kabinetuose buvo Finansų, prekybos ir pramonės (VIII, IX) arba finansų (X) ministras. 1925 02 04 - 1925 09 25 vadovavo XI Ministų kabinetui ir kartu buvo Finansų ministras.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117