PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

61.Alfonsas Petrulis
1919 m. buvo Valstybės tarybos prezidiumo sekretorius.
62.Zigmantas Pocius
Seimo narys, išrinktas pagal TS(LK) sąrašą
63.Vladas Požėla
XIII Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras.
64.Juozas Purickis
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministras iki 1921 12 12.
65.Stasys Putvinskis (nuo 1938 m. Pūtvis)
XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo žemės ūkio ministras.
66.Raimundas Leonas Rajeckas
Seimo narys, išrinktas Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28
67.Stasys Raštikis
XVIII Vlado Mirono Ministrų kabinete laikinai ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas.
68.Mečislovas Reinys
XII Leono Bistro Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministras iki 1926 04 21.
69.Albinas Rimka
XIII Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Finansų ministras.
70.Simanas Rozenbaumas
IX Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo ministras be portfelio žydų reikalams iki 1924 02 12.
71.Steponas Rusteika
XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete nuo 1931 04 01 buvo Vidaus reikalų ministras.
72.Konstantinas Šakenis
XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete nuo 1927 05 03 buvo Švietimo ministras. XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo Švietimo ministras.
73.Jurgis Šaulys
Lietuvos Tarybos generalinis sekretorius ir pirmasis vicepirmininkas. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje.
74.Kazimieras-Steponas Šaulys
Lietuvos Tarybos narys.
75.Jokūbas Šernas
IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo ministras be portfelio.
76.Dominikas Siemaška
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete buvo ministras be portfelio gudų reikalams. VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete iki 1922 08 01 laikinai ėjo ministro be portfelio pareigas gudų reikalams.
77.Romualdas Sikorskis
Seimo narys, išrinktas pagal TS(LK) sąrašą
78.Stasys Šilingas
XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete buvo Teisingumo ministras iki 1928 02 04. XV Juozo Tūbelio, XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras.
79.Jonas Šimkus
II, IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinetuose buvo Prekybos ir pramonės ministras. VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete nuo 1921 04 11 buvo Krašto apsaugos ministras.
80.Jonas Šimoliūnas
I Augustino Voldemaro Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministerijos valdytojas. II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministerijos laikinasis viceministras ir tos ministerijos valdytojas. III Prano Dovydaičio Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministerijos faktiškasis ministras.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117