PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Gruodžio 13 d., Ketvirtadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

81.Juozas Skaisgiris
XIX Vlado Mirono Ministrų kabinete buvo Žemės ūkio ministras.
82.Rapolas Skipitis
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras.
83.Kazys Skučas
XX Jono Černiaus, XXI Antano Merkio Ministrų kabinetuose buvo Vidaus reikalų ministras iki 1940 06 16.
84.Mykolas Sleževičius
Vadovavo II, IV, XIII Ministrų kabinetams.
85.Balys Sližys
VII, VIII, IX Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Krašto apsaugos ministras. X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras.
86.Antanas Smetona
1919 04 04 - 1920 06 19 buvo pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas. 1926 12 17 išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, juo perrinktas 1931 ir 1938 metais.
87.Jonas Smilgevičius
Lietuvos Tarybos narys.
88.Petras Šniukšta
XVI ir XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose buvo Krašto apsaugos ministras iki 1935 10 31.
89.Maksas Soloveičikas
IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko, VI Kazio Griniaus, VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo ministras be portfelio žydų reikalams.
90.Jokūbas Stanišauskas
XVI, XVII Juozo Tūbelio, XVIII Vlado Mirono Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras.
91.Zigmas Starkus
X Antano Tumėno Ministrų kabinete nuo 1924 07 08 buvo Vidaus reikalų ministras.
92.Vladas Stašinskas
I Augustino Voldemaro Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras bei laikinai einąs Maitinimo ir darbų ministro pareigas. XVIII Vlado Mirono Ministrų kabinete buvo Teisingumo ministras.
93.Justinas Staugaitis
1920 m. Steigiamojo seimo atstovas ir vicepirmininkas. I ir II Seimų pirmininkas, vicepirmininkas.
94.Aleksandras Stulginskis
III Prano Dovydaičio Ministrų kabinete buvo ministro pirmininko pavaduotojas, Vidaus reikalų, Maitinimo ir viešųjų darbų ministras. IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1922 m. išrinktas, o 1923 m. perrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu.
95.Jonas Sutkus
XX Jono Černiaus Ministrų kabinete buvo Finansų ministras.
96.Antanas Tamošaitis
XXI Antano Merkio Ministrų kabinete buvo Teisingumo ministras.
97.Benediktas Tomaševičius
VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministras. XIII Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministerijos valdytojas arba faktiškasis ministras.
98.Juozas Tonkūnas
XVI ir XVII Juozo Tūbelio, XVIII ir XIX Vlado Mirono Ministrų kabinetuose buvo Švietimo ministras.
99.Juozas Tūbelis
I Augustino Voldemaro, II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinetuose buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Švietimo ministras bei Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos valdytojas. XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete nuo 1927 05 03 buvo Finansų ministras. Vadovavo XV ir XVI Ministrų kabinetams.
100.Antanas Tumėnas
IX Ernesto Galvanausko ir XI Vytauto Petrulio Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras. Vadovavo X Ministrų kabinetui.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117