PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
AtgalPolitikaKategorijos

(117)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117 

101.Juozas Urbšys
XIX Vlado Mirono, XX Jono Černiaus, XXI Antano Merkio Ministrų kabinetuose buvo Užsienio reikalų ministras.
102.Jonas Vailokaitis
Lietvos Tarybos narys.
103.Jonas Variakojis
XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete nuo 1928 11 22 buvo Susisiekimo ministerijos valdytojas. XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo Krašto apsaugos ministras.
104.Mykolas Velykis
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Krašto apsaugos ministras.
105.Vytautas Vileišis
XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministras.
106.Jonas Vileišis
Lietuvos Tarybos narys.II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras. IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Finansų ministras.
107.Petras Vileišis
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Susisiekimo ministras.
108.Augustinas Voldemaras
Vadovavo I ir XIV Ministrų kabinetams. II ir IV Mykolo Sleževičiaus, III Prano Dovydaičio, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Užsienio reikalų ministras.
109.Juozapas Voronko
I Augustino Voldemaro Ministrų kabinete nuo 1918 12 01 buvo ministras be portfelio gudų reikalams. II ir IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo ministras be portfelio gudų reikalams.
110.Jokūbas Vygodskis
I Augustino Voldemaro ir II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinetuose buvo ministras be portfelio žydų reikalams.
111.Jonas Yčas
I Augustino Voldemaro Ministrų kabinete buvo švietimo ministerijos valdytojas, III Prano Dovydaičio Ministrų kabinete - švietimo ministras.
112.Martynas Yčas
I Augustino Voldemaro Ministrų kabinete buvo Finansų, prekybos ir pramonės ministras ir laikinai einąs Susisiekimo ministro pareigas. II Mykolo Sleževičiaus, III Prano Dovydaičio Ministrų kabinetuose buvo Finansų ministras.
113.Povilas Žadeikis
IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete nuo 1919 08 21 laikinai ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas.
114.Karolis Žalkauskas
IX Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras.
115.Dovas Zaunius
XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinete nuo 1929 11 08 Užsienio reikalų ministras.
116.Aleksndras Žilinskas
XIV Augustino Voldemaro (nuo 1928 02 04) ir XV Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras.
117.Konstantinas Žukas
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete buvo Krašto apsaugos ministras iki 1921 04 11.

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117