PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
AtgalKultūraKategorijos

(72)
1-20 21-40 41-60 61-72 

21.Vincas Grybas
Skulptorius, visuomenės veikėjas
22.Juozas Grybauskas
1947 - 1954 m. LTSR operos ir baleto teatro vyriausias režisierius (1947 - 1948 m., 1953 - 1955 m. ir direktorius), nuo 1954 m. - režisierius.
23.Vladas Jakubėnas
1941 m. Kompozitorių sąjungos organizacinio komiteto atsakingasis sekretorius.
24.Kazimieras Jasėnas
1889 – 1891 m. Tryškių vikaras.
25.Romualdas Juknevicius
Lietuvos akademinio dramos teatro meno vadovas
26.Kazys Juršys
1949 - 1960 m. Klaipėdos dramos teatro režisierius.
27.Petras Kalpokas
1928 – 1945 m. Kauno meno mokykloje vedė tapybos studiją.
28.Vincas Krėvė-Mickevičius
1941 m. LTSR MA prezidentas.
29.Antanas Kučingis
Nuo 1924 m. Kauno Valstybės teatro solistas. 1944 - 1948 m. ir 1957 - 1961 m. Operos ir baleto teatro dainininkas.
30.Milita Kumpytė-Bilevičienė
Dailininkė keramikė
31.Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Leskaitienė
1925 - 1944 m. Kauno Valstybės teatro solistė.
32.Antanas Maceina
Freiburgo ir Miunsterio (Vokietija) universitetų dėstytojas,docentas.
33.Juozas Mačernis
Leidinio "Žemaičių prietelius" ir esperanto žurn. "Litova Stelo" redaktorius.
34.Jonas Mačiulis-Maironis
1909 - 1932 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius.
35.Pranas Mašiotas
1923 – 1929 m. Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius.
36.Juozas Mikėnas
1946 - 1961 m. - Vilniaus dailės akademijos skulptūros katedros vedėjas, profesorius (nuo 1946 m.).
37.Antanas Miškinis
38.Juozas Naujalis
1920 - 1927 m. Kauno muzikos mokyklos direktorius.
39.Ipolitas Nauragis
1924 - 1944 m. Kauno Valstybės teatro solistas.
40.Salomėja Nėris
1941 - 1945 m. TSRS AT deputatė.

1-20 21-40 41-60 61-72