PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
AtgalKultūraKategorijos

(72)
1-20 21-40 41-60 61-72 

41.Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
1908 m. dirbo "Vilniaus žinių", 1909 - 1914 m. "Lietuvos žinių" redakcijoje.
42.Jurgis Petrauskas
1921 - 1950 m. Kauno dramos teatro aktorius.
43.Mikas Petrauskas
Lietuvos muzikos konservatorijos (Čikagoje) vadovas.
44.Kipras Petrauskas
1920 - 1958 m. Operos teatro solistas.
45.Bronius Pundzius
LTSR dailės instituto skulptūros katedros vedėjas(1940-1941 ir 1944-1946 m.), profesorius.
46.Vincas Mykolaitis -Putinas
1933 - 1937 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.
47.Petras Rimša
48.Jurgis Savickis
1928 - 1930 m. Valstybės teatro direktorius.
49.Ignas Šeinius
1935 - 1939 m. Klaipedos krašto gubernatoriaus padėjėjas spaudos reikalams.
50.Mykolas Šeižys-Dagilėlis
1933 – 1950 m. Pakruojo klebonas.
51.Vosylius Sezemanas
Kauno (1923 - 1940) ir Vilniaus (1940 - 1950 ir 1958 - 1963) universitetų profesorius.
52.Jonas Šileika
53.Stasys Šimkus
1941 m. Vilniaus Filharmonijos dirigentas.
54.Ieva Simonaitytė
55.Kajetonas Sklėrius-Šklėrys
1925 - 1929 m. Kauno meno mokyklos direktorius.
56.Ignas Šlapelis
1929 - 1940 m. Kauno meno mokyklos direktorius.
57.Aldona Smilgaitė-Dvarionienė
Nuo 1934 m. Kauno, nuo 1949 m. LTSR konservatorijos dėstytoja.
58.Antanas Šmulkštys
59.Balys Sruoga
1924 m. redagavo "Klaipėdos žinias".
60.Juozas Tallat-Kelpša
1920 12 31 - 1949 02 05 Kauno teatro dirigentas.

1-20 21-40 41-60 61-72