PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
AtgalKarybaKategorijos

(55)
1-20 21-40 41-55 

21.Pranas Kaunas
Lietuvos kariuomenėje buvo mokomosios kuopos vadas. Karo metu su lenkais buvo 5 pėst. pulko vado padėjėjas, 1922 m. 10 pėst. pulko vadas Marijampolėje.
22.Petras Kubiliūnas
1929 m. buvo paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku (kariuomenės vadu).
23.Jurgis Kubilius
Pirmasis kariuomenės štabo viršininkas.
24.Stanislovas Kuizinas.
1 pėstininkų Žemaičių bataliono vadas.
25.Kazys Ladiga
Lietuvos kariuomenėje buvo 1 pėst. pulko vadas. 1925 05 07 - 1925 09 16 ir 1925 10 19 - 1926 06 22 kariuomenės vyr. štabo viršininkas.
26.Jonas Laurinaitis
1918 m. paskirtas 2 pėst. pulko 1 kuopos vadu, netrukus tapo I bataliono, o 1919 05 06 - II bataliono vadu. 1920 03 17 buvo paskirtas 2 pėst. pulko vadu.1922 09 20 paskirtas I divizijos štabo viršininku. 1927 m. paskirtas III Karo apygardos štabo viršininku. 1929 m. paskirtas Šiaulių karo apygardos viršininku.
27.Antanas Mačiuika
1927 - 1934 m. I eskadrilės vadas. 1935 - 1936 m. naikintuvų grupės vadas ir karo aviacijos aerodromo komendantas.
28.Justinas Juozas Mašiotas
Marijampolės realinėje gimnazijoje, Kvietiškio žemės ūkio mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje ir Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose karinio parengimo ir kūno kultūros dėstytojas.
29.Juozas Narakas
Karo aviacijos štabo viršininkas ir drauge karo aviacijos viršininko padėjėjas.
30.Motiejus Pečiulionis
Panemunėje 1919 02 01 paskirtas 1 baterijos vyr. karininku, netrukus būrio vadu. Iš šio būrio suformavus 4 bateriją, tapo jos vadu. 1921m. III artilerijos diviziono vadas, 1921 - 1922 m. III artilerijos pulko vadas.
31.Jonas Petruitis
1919 m. paskirtas III bataliono vadu. 1922 m. paskirtas 2 pėst. pulko vadu, o 1927 m. - II divizijos vadu.
32.Povilas Plechavičius
1919 m. paskirtas 5 pėst. pulko kuopos, vėliau bataliono, vadu. 1921 05 17 paskirtas 1 husarų pulko vadu.
33.Stasys Pundzevičius
1927 - 1934 m. karo aviacijos viršininkas.
34.Jonas Pyragius
1936 – 1939 m. Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius ir vyriausias sklandymo instruktorius.
35.Mikas Rėklaitis
1930 m. 1 pėst. D.L.K. Gedimino pulko vadas.
36.Antanas Simanas Rėklaitis
1934 02 15 - 1940 07 25 Kavalerijos pulko vadas.
37.Vladas Rėklaitis
1920 m. 7 pėst. pulko vadas. 5 pėst. pulko vadas.
38.Kazys Škirpa
1926 - 1927 m. Gen. štabo viršininkas, pulkininkas (1926). 1938 m. pirmasis Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lenkijai, Vokietijai.
39.Alfonsas Sklėrius-Šklėrys
1935 - 1940 m. 1 artilerijos pulko vadas Panevėžyje.
40.Vladas Skorupskis
1919 08 24 – 1919 08 31 I pėstininkų pulko vadas.

1-20 21-40 41-55