PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
Antanas Endziulaitis
1895-11-17 Gaisrių kaimas
1942-12-10 Sverdlovskas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1918 m. Jaroslavlyje baigė Marijampolės gimnaziją. 1919 m. baigė karo mokyklą ir liko joje vyriausiojo instruktoriaus padėjėju. 1924 m. baigė Lietuvos universiteto teisės fakultetą.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo vidaus reikalų ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo spaudoje. Dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti. Vertėsi advokato praktika.
Biografija
1918 m. išrinktas Marijampolės miesto tarybos nariu. Tarnavo Ministrų kabineto Spaudos biure, vadovavo propagandos skyriui. Dirbo krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje, ministro adjutantu, Žemės fondo departamento direktoriumi. Buvo žemės reformos valdybos narys. XI Vytauto Petrulio (1925 02 04 - 1925 09 25), XII Leono Bistro (1925 09 25 - 1926 06 15) Ministrų kabinetuose buvo vidaus reikalų ministras. Buvo III Seimo narys. 1926 - 1929 m. Lietuvių krikščionių demokratų partijos centro komiteto narys. 1941m. tarybų valdžios ištremtas prie Uralo, o 1942 m. buvo sušaudytas.