PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
Augustinas Janulaitis
1878-03-19 Malavėnų kaimas
1950-05-22 Kaunas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1886 - 1893 m. mokėsi Šiulių gimnazijoje, bet iš jos buvo pašalintas.1896 m. baigė Rygos gimnaziją. Studijavo Maskvos universiteto teisės fakultete. Jį baigė tik 1907 m. 1903 - 1905 m. studijavo Berno universitete. 1920 - 1922 m. Aukštųjų kursų lektorius. Dirbo Lietuvos universitete: 1922 m. teisės istorijos katedros vedėjas, 1924 m. ordinarinis profesorius, nuo 1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas Kaune, vėliau - Vilniuje. Dėstė Kauno aukštesniuosiuose karininkų kursuose, o nuo 1936 m. - Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. 1945 m. buvo Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakulteto dekanas. 1935 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaru. 1941 m. suteiktas Lietuvos TSR Mokslų Akademijos tikrojo nario vardas.
Titulai
Pagrindinės pareigos
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo užsienio reikalų ministerijos valdytojas.
Kitos pareigos
Redagavo "Darbininkų balsą", "Praeitį", "Žariją", kartu su Mykolu Biržiška "Visuomenę". Bendradarbiavo "Ūkininke" , "Varpe", "Vienybėje lietuvninkų", "Vilniaus žiniose", "Lietuvos žiniose". Yra parašęs poleminių politinių brošiūrų, mokslinių istorijos studijų, pirmasis į lietuvių kalbą išvertė K. Markso ir F. Engelso "Komunistų partijos manifestą". Yra išvertęs Ibseno dramų, Heinės prozos kūrinių. Vertėsi advokato praktika, nuo 1912 m. - prisiekęs advokatas. 1919 - 1925 m. buvo Vyriausiojo tribunolo teisėjas, o nuo 1924 m. - pirmininkas.
Biografija
II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26 - 1919 03 12) Ministrų kabinete buvo užsienio reikalų ministerijos valdytojas, faktiškai ministras, nes formalusis ministras Augustinas Voldemaras visą to kabineto kadenciją išbuvo užsienyje. Priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai (slapyvardis J. Lizdeika), buvo jos Centro Komiteto narys