PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 21 d., Penktadienis 
Juozas Audėnas (iki 1939m. Audickas)
1898-09-25 Rumpiškėnų kaimas
1982-10-10 Niujorkas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė pradinę mokyklą. 1919 - 1920m. baigė pašto telefono kursus. 1925 baigė Lietuvos Mokytojų profesinės sąjungos suaugusiųjų gimnaziją Kaune, o 1931m. - Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto ekonominį skyrių.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XXI Antano Merkio Ministrų kabinete buvo žemės ūkio ministras.
Kitos pareigos
1940 - 1944 m. Profesinių Sąjungų instituto ekonomikos dėstytojas. Bendradarbiavo "Lietuvoas ūkininke", "Jaunime", "Talkoje", "Kultūroje", "Varpe", "Tautos ūkyje", "Savivaldybėje", "Ekonomikoje", "Tėviškės garse", "Lietuvių žodyje", "Lietuvių kelyje", "Naujienose", "Lietuvių dienose", "Nepriklausomoje Lietuvoje", " Sėjoje". Buvo žurnalo "Lietuva" (JAV) redkolegijos pirmininkas. 1966 m. išleido atsiminimus "Paskutinis posėdis". Tarnavo Panevėžio ir Biržų pašto įstaigose. 1920 - 1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau Kauno pašte. 1926 - 1928 m. buvo varpininkų draugijos pirmininkas. 1930 - 1936m. mokesčių inspektorius Kaune. 1934 - 1939 m. buvo Lietuvos ekonomistų draugijos sekretorius. 1940 - 1942 m. Kauno miesto savivaldybės finansų skyriaus vedėjo padėjėjas. 1942 - 1944 m. "Lietūkio" direktorius. Gyvendamas JAV, buvo Lietuvos ūkio atstatymo komisijos pirmininkas
Biografija
XXI Antano Merkio (1939 11 21 - 1940 06 17) Buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (V L I K'o) vienas organizatorių ir vadovų. JAV'se buvo Niujorko Lietuvos Laisvės Komiteto narys, Lietuvos delegacijos narys Pavergtųjų Europos tautų asamblėjos seime (ACEN). Nuo 1958 m. Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) direktorius, 1960 - 1964 m. vicepirmininkas, 1965 - 1966 m. generalinis sekretorius.