PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
Jonas Basanavičius
1851-11-23 Ožkabalių kaimas
1927-02-16 Vilnius
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė Lukšių pradinę mokyklą, o 1873 m. Marijampolės gmnaziją. Įstojo į Maskvos universiteto istorijos ir filologijos fakultetą, bet 1874 m. perėjo į medicinos fakultetą. 1879 m. gavo gydytojo diplomą.
Titulai
Pagrindinės pareigos
Lietuvos Tarybos narys.
Kitos pareigos
"Aušros" leidėjas. Redagavo "Lietuvių tautą". Bendradarbiavo "Garse", "Varpe", "Apšvietoje", "Vienybėje lietuvninkų", "Tėvynėje", "Dirvoje", "Žinyčioje", Tėvynės sarge", "Žiniose", "Viltyje", "Lietuvos žiniose", "Lietuvoje", "Lietuvos aide", "Nepriklausomoje Lietuvoje", "Vilnietyje", "Lietuvos ryte". Rinko tautosaką, pasakas, rengė jų daugiatomius. Dirbo gydytoju Ožkabaliuose, Vilkaviškyje, Aleksote, o nuo 1880m. Bulgarijos Lompalankos apygardos gydytoju ir ligoninės vedėju. Nuo 1893 m. tapo Bulgarijos kunigaikščio Ferdinando rūmų gydytoju. Lietuvoje 1911m. buvo ūkio mašinų gamybos akcinės bendrovės "Vilija" organizatorius ir stambus akcininkas. 1913 m. įsteigė lietuvių ūkininkų bendrovę. 1917 - 1924m. buvo Vilniaus lietuvių gimnazijos gydytojas. 1919 m. buvo istorijos ir etnografijos muziejaus direktorius Vilniuje.
Biografija
1891 m., priėmęs Bulgarijos pilietybę, įstojo į Bulgarijos demokratų partiją, dalyvavo jos kongrese. Grįžęs į Lietuvą, 1905 12 04 - 05 drauge su kitais sušaukė Lietuvių suvažiavimą Vilniuje. Pasirašė memorandumą caro vyriausybei dėl autonomijos suteikimo Lietuvai. 1917 09 18 - 22 dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą.1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Nuo 1919 m. rudens Lietuvių tautos pažangos partijos narys.