PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 23 d., Šeštadienis 
Jurgis Krikščiūnas
1894-04-22 Ašmintos kaimas
1947-03-24 Hamburgas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1914 m. baigė Marijampolės gimnaziją, o 1918 m. Petrogrado universiteto gamtos ir matematikos fakultetą. 1920 m. tęsė agronomijos studijas Halės universitete ir baigė 1923 m. Buvo mokytojų seminarijos dėstytojas. 1926 - 1944 m. buvo Dotnuvos žemės ūkio akademijos lektorius, o nuo 1938 m. - ekstraordinarinis profesorius. 1946 - 1947 m. profesoriavo Hamburge ir Pineberge
Titulai
Pagrindinės pareigos
XIII Mykolo Sleževičiaus ir XX Jono Černiaus Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Naujojoje Lietuvoje", "Tautos ūkyje", "Varpe", Lietuvos ūkininke", "Ūkininko patarėjuje", "Lietuviškoje enciklopedijoje", "Talkoje", "Žemėje", "Vaire", "Žiburiuose". Redagavo "Žemės ūkį". Yra parašęs stambių mokslo darbų lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1918 m. dirbo Spaudos biure. 1924 - 1926 m. buvo Šiaulių apskrities agronomas. 1927 - 1939 m. Žemės ūkio rūmų tyrimo įstaigos valdytojas. Vienas įvairių žemės ūkio tyrimo stočių Lietuvoje steigėjų. 1939 - 1944 m. kooperacijos bendrovės "Linas" direktorius. Darbavosi kooperacijos srityje. Buvo Lietuvos vartotojų bendrovių sąjungos valdybos narys, "Lietūkio" pirmininkas, "Pienocentro" tarybos pirmininkas.
Biografija
XIII Mykolo Sleževičiaus (1926 06 15 - 1926 12 17) Ministrų kabinete buvo žemės ūkio ministras. XX Jono Černiaus (1939 03 28 - 1939 11 21) Ministrų kabinete žemės ūkio ministras. Priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai.