PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugpjūčio 20 d., Pirmadienis 
Kazys Bizauskas
1892-02-15 Pavilosto kaimas
1941-06-26 netoli Minsko
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, Šveicarijoje, Vilniuje. 1913 m. baigė Kauno gimnaziją. 1913 metais pradėtas studijas Maskvos universiteto teisės fakultete, nutraukė pirmasis pasaulinis karas. Mokytojavo Panevėžio lietuvių gimnazijoje.
Titulai
Pagrindinės pareigos
VI Kazio Griniaus Ministrų kabinete švietimo ministras.
Kitos pareigos
1914 m. redagavo "Rygos balsą". Bendradarbiavo "Draugijoje", "Ateityje", "Šaltinyje", "Viltyje", "Vienybėje". Vertė grožinę literatūrą iš lenkų ir kitų kalbų. 1918 m. parašė originalų kūrinį "Raštijos bei literatūros teorija". Panevėžio miesto valdybos narys. 1919 m. vienas Lietuvos ūkio bankų steigėjų. Įkūrė "Žinijos" leidyklą.
Biografija
1917 09 18 - 22 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą, nuo 1918 m. jos generalinis direktorius. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1919 - 1920 m. Lietuvos delegacijų pasitarimuose su Anglija ir Tarybų Rusija narys. 1920 m. Steigiamojo seimo narys. VI Kazio Griniaus (1920 06 19 - 1922 02 02) Ministrų kabinete švietimo ministras. 1922 m. paskirtas Lietuvos atstovu Vatikane, 1923 m.- JAV, 1927 m. - Latvijoje, 1928 m. - D. Britanijoje, 1930 m. - Olandijoje. Nuo 1931 m. dirbo užsienio reikalų ministerijoje įgaliotuoju ministru, teisių ir administracijos departamento direktoriumi. XX Jono Černiaus (1939 03 28 - 193911 21) Ministrų kabinete ministro pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis ministras Vilniuje. Buvo Lietuvių krikščionių demokratų partijos narys, vienas ateitininkų organizacijos kūrėjų. Buvo sušaudytas tarybų valdžios įsakymu.