PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
Kazys Jokantas
1880-10-23 Valiukiškio kaimas
1942-03-02 Sverdlovskas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1894 m. įstojo į Mintaujos gimnaziją, tačiau jos nebaigė, nes buvo iš jos pašalintas.1902 m. baigė Talino gimnaziją. 1908 m. baigė Tartu universiteto medicinos fakultetą. 1918 m. buvo Marijampolės "Žiburio" gimnazijos direktorius. 1927 m. tapo Kauno "Aušros" mergaičių gimnazijos dorektoriumi.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro, XXI Antano Merkio Ministrų kabinetuose buvo švietimo ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Varpe", "Vilniaus žiniose", "Viltyje", "Šaltinyje", "Laisvėje", "Lietuvoje", "Lietuvos aide", "Ūkininke", "Lietuvos mokykloje". 10 metų rengė lotynų - lietuvių kalbų žodyną, parengė lotynų kalbos vadovėlį vidurinei mokyklai. Iš lenkų ir vokiečių kalbų vertė pažinties ir grožinės literatūros kūrinius. 1909 - 1918 m. dirbo Kalvarijos šv. Jurgio ligoninėje gydytoju.
Biografija
1917 09 18 - 22 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Buvo Steigiamojo, I, II, III Seimų narys, II Seime buvo jo vicepirmininkas. XI Vytauto Petrulio (1925 02 04 - 1925 09 25), XII Leono Bistro (1925 09 25 - 1926 06 15) Ministrų kabinetuose buvo švietimo ministras. XXI Antano Merkio (1939 11 21 - 1940 06 17) Ministrų kabinete buvo švietimo ministras. Lietuvių krikščionių demokratų, vėliau Lietuvos ūkininkų partijos narys.