PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
Mykolas Biržiška
1882-08-24 Viekšniai
1962-08-24 Los Andželas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
: Baigęs Šiaulių gimnaziją, 1901 m. įstojo į Maskvos universiteto teisės fakultetą. Taip pat lankė ir istojijos ir filologijos fakulteto paskaitas. Universitetą baigė 1907 m. Nuo 1908 m. dalyvavo lietuvių mokslo draugijos veikloje, buvo jos vicepirmininkas. Pirmojo pasaulinio karo metais ir , iki 1922 m., buvo Vilniaus lietuvių gimnazijos direktorius, dėstė lietuvių pedagogikos kursuose, lenkų gimnazijose, lenkų mokslo kursuose, lenkų liaudies universitete, dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos vadovėlių rengimo komisijoje. Dėstė Lietuvos universitete, buvo jo profesorius, humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 1922 - 1926 m. ir 1927 - 1939 m. prorektorius, o 1926 - 1927 m. - rektorius. Vėliau "Aušros" berniukų gimnazijos direktorius. 1940 - 1943 m. Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius. 1946 - 1949 m. profesoriavo Pabaltijo universitete Hamburge. Vytauto Didžiojo ir Latvijos universitetų garbės daktaras. 1941 - 1946 m. buvo LTSR Mokslų Akademijos akademikas.
Titulai
Pagrindinės pareigos
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo švietimo ministras.
Kitos pareigos
Redagavo "Visuomenę", "Giedros kalendorių", "Glos Litwy", "Vilniaus aidą", "Vilnietį", "Vilnių". Bendradarbiavo "Darbininkų balse". "Echo žycia robotnichego na Litwie", "Vilniaus žiniose", "Gazeta wspolna", "Naujojoje gadynėje", "Skarde", "Žarijoje", "Dzwon Litwy". Vertė grožinę literatūrą iš lenkų, kitų kalbų. Parašė populiarių knygelių iš istorijos, kultūrologijos studijų, vadovėlius "Lietuvos geografija", "Lietuvos istorijos pradžiamokslis". Dirbo Vilniuje prisiekusiojo advokato T. Vrublevskio padėjėju, Žemės banke.
Biografija
Nuo 1905 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Buvo Lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvis, išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26 - 1919 03 12) Ministrų kabinete buvo švietimo ministras. 1925 - 1935 m. - Vilniaus vadovavimo sąjungos centro komiteto pirmininkas.