PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
Mykolas Jeronimas Krupavičius
1885-10-01 Balbieriškis
1970-12-04 Čikaga
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė Igliškėlių pradinę mokyklą, o 1905 m. - Veiverių mokytojų seminariją. Iki 1907 m. mokytojavo Lomžos gubernijos mokyklose. 1907 - 1908 m. mokytojavo Papilėje. 1913 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1917 m. Petrogrado dvasinę akademiją. 1917 - 1918 m. Voronežo Martyno Yčo berniukų gimnazijos kapelionas. 1927 - 1929 m. studijavo sociologiją, ekonomiką, teisę ir žurnalistiką Lilyje, Tulūzoje. Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius.
Titulai
Pagrindinės pareigos
IX Ernesto Galvanausko, X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio, XII Leono Bistro Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Lietuvių laikraštyje", "Vilniaus žiniose", "Lietuvos ūkininke", "Šaltinyje", "Vadove", "Spindulyje", "Draugijoje", "Ryte", "Lietuvoje", "Tiesos kelyje", "Lietuvos mokykloje", "Židinyje", "Pavasaryje", "Moteryje". Redagavo "Krikščionį demokratą", "Laisvąją Lietuvą", "Tėvynės sargą" ir visuomenininko bibliotekėlės leidinius. Parašė religinio turinio veikalų, politinio pobūdžio knygelių ir leidinių žemės reformos klausimais. Išvertė bažnytinių veikalų iš lenkų kalbos. Organizavo lietuvių karius prieš bolševikus. Nuo 1919 m. tarnavo Vidaus reikalų ir Žemės ūkio ministerijose. 1930 - 1935 m. buvo vikaras Garliavoje. 1935 - 1942 m. Kalvarijos klebonas. Buvo vienas pirmųjų ateitininkų sąjūdžio kūrėjų.
Biografija
Buvo Steigiamojo, I, II, III Seimo narys. IX Ernesto Galvanausko (1923 06 29 - 1924 06 18), X Antano Tumėno (1924 06 18 - 1925 02 04), XI Vytauto Petrulio (1925 02 04 - 1925 09 25), XII Leono Bistro (1925 09 25 - 1926 06 15) Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras. Išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK'o) pirmininku. Lietuvos krikščionių demokratų partijos Rusijoje pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų partijos Centro Komiteto pirmininkas 1919 - 1923 m. ir 1926 - 1927 m., Lietuvių krikščionių demokratų partijos užsienyje pirmininkas 1946 - 1950 m.