PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 20 d., Ketvirtadienis 
Pranas Dovydaitis
1886-12-02 Runkių kaimas
1942-11-04 Severouralsko lageris Nr. 35
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Su pertraukomis lankė Višakio Rūdos pradinę mokyklą, mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, bet 1905 m. iš jos pašalintas. 1908 m. eksternu išlaikė brandos egzaminus Marijampolės gimnazijoje ir įstojo į Maskvos universiteto teisės fakultetą, kurį baigė 1912 m. vėl įstojo į to paties universiteto istorijos ir filologijos fakultetą, bet 1913 m. studijas nutraukė. 1916 m. Kauno Saulės gimnazijos, vėliau Kauno I gimnazijos direktorius. 1920 - 1922 m. skaitė filosofijos istorijos kursą Kauno Aukštesniuosiuose kursuose. Nuo 1922 m. dėstė Lietuvos universitete, buvo jo praofesorius, religijų istorijos katedros vedėjas, teologijos ir filosofijos fakulteto sekretorius, universiteto senato sekretorius. 1935 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis.
Titulai
Pagrindinės pareigos
Vadovavo III Ministrų kabinetui.
Kitos pareigos
1913 m. redagavo "Viltį". Buvo ateitininkų vyriausias vadas. Redagavo "Ateitį", "Naująją vaidilutę", "Lietuvos mokyklą", "Kosmos", "Logos", "Soter". Buvo Lietuviškisios enciklopedijos viceredaktorius. Parašė originalių mokslo darbų kultūros, filosofijos, religijos temomis.
Biografija
1917 09 18 - 22 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1919 03 12 - 1919 04 12 vadovavo III Ministrų kabinetui. Buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. 1934 m. Lietuvos krikščionių darbininkų profesinės sąjungos pirmininkas. 1941 06 15 tarybų valdžios ištremtas prie Uralo.