PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Sausio 23 d., Trečiadienis 
Petras Karvelis
1897-06-29 Jiestrakio kaimas
1976-08-10 Baden - Badenas (VFR)
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1907 m. pradėjo mokytis Marijampolės gimnazijoje, o 1917 m. baigė Martyno Yčo gimnaziją Voroneže. Įstojo į Paterburgo karo medicinos akademiją, studijavo valstybinius mokslus Miuncheno ir Berlyno universitetuose, o 1923 m. baigė Vroclavo universiteto teisės fakultetą ir įgijo valstybinių mokslų daktaro laipsnį.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XII Leono Bistro Ministrų kabinete buvo Finansų ministras,o XIV Augustino Voldemaro Finansų ministras iki 1927 05 03.
Kitos pareigos
Redagavo "Vadą", buvo "Ryto" steigėjas. Nuo 1910 m. priklausė ateitininkų sąjungai. 1923 m. dirbo Spaudos biuro propagandos skyriaus vedėju, finansų ministerijos patarėju, organizavo pinigų leidimą, buvo mokesčių departamento direktorius. Pirmasis Žemės banko valdytojas. Įsteigė "Inkaro", "Lietmedžio", "Prekybos", "Žaibo" bendroves. Vėliau vadovavo prekybos derybų su užsieniu ir prekybos sutarčių sudarymo komisijai, atstovavo Lietuvai įvairiose tarptautinėse ekonominėse konferencijose. 1916 - 1917 m. Rusijoje atsidūrusių moksleivių ateitininkų pirmininkas.
Biografija
1924 m. buvo II Seimo narys. XII Leono Bistro (1925 09 25 - 1926 06 15) Ministrų kabinete buvo Finansų ministras, o XIV Augustino Voldemaro (1926 12 17 - 1929 09 23) Ministrų kabinete Finansų ministras iki 1927 05 03. Atstovavo Lietuvai įvairiose tarptautinėse ekonominėse konferencijose. Nuo 1910 m. priklausė ateitininkų sąjungai. 1918 m. buvo Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius, 1923 - 1926 m. - pirmininkas. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944 m. grįžo į Lietuvą, tačiau greit pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją. Nuo 1945 m. buvo VLIK'o narys, vėliau jo vykdomosios tarybos narys, Baltijos tarybos narys, o nuo 1950 m. jos generalinis sekretorius.