PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 22 d., Šeštadienis



 
Stasys Dirmantas
1887-11-02 Raseiniai
1975-01-26 Čikaga
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Mokėsi Skaudvilėje, Šilalėje, Varšuvoje. 1908 m. baigė Vilniaus realinę mokyklą, o 1914 m. - Maskvos geodezijos institutą. 1914 m. dėstė Tomsko technologijos institute. Dėstė Kauno matininkų kursuose. 1919- 1924 m. buvo Karo mokyklos inspektorius ir lektorius. 1924 - 1933 m. - Aukštųjų karo technikos kursų viršininkas. Aukštųjų karininkų kursų viršininkas. Nuo 1922 m. su pertraukomis buvo Lietuvos universiteto technikos fakulteto geodezijos katedros vedėjas, docentas, o nuo 1930 m. - ekstraordinarinis profesorius. 1940 m. tarybų valdžios įsakymu buvo atleistas iš universiteto ir vėl rudenį paskirtas katedros vedėju. 1942 -1944 m. buvo statybos fakulteto dekanas. Pasitraukęs į Vokietiją, dėstė lietuvių technikos mokykloje.
Titulai
Pagrindinės pareigos
XVII Juozo Tūbelio Ministrų kabinete nuo 1935 11 01 Krašto apsaugos ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Mūsų žinyne", "Kosme". Yra parašęs geodezijos ir karybos mokslo darbų, 1923 m. knygą "Topografija". Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo karininku Rusijos artilerijoje. 1918 m. buvo žemės ūkio įgaliotinis Ukmergėje, miškų urėdas, organizavo Kauno matininkų kursus. Karo mokslo valdybos viršininkas. Karo technikos skyriaus viršininkas. 1927 - 1933 m. lietuvių karininkų Ramovės tarybos narys, vicepirmininkas, kariuomenės sporto draugijos pirmininkas. 1933 m. išėjo į atsargą, turėdamas pulkininko laipsnį. 1937 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis.
Biografija
XVII Juozo Tūbelio (1935 09 06 - 1938 03 24) Ministrų kabinete nuo 1935 11 01 Krašto apsaugos ministras.