PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Vasario 18 d., Pirmadienis 
Steponas Kairys
1879-01-03 Užunevėžio kaimas
1964-12-16 Niujorkas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė Kurklių pradinę mokyklą, 1894 m. Palangos progimnaziją, 1898 m. - Šiaulių gimnaziją. Studijavo Peterburgo technologijos institute, kurį baigė 1908 m. Dėstė Lietuvos universitete, buvo Vytauto Didžiojo universiteto ordinarinis profesorius (1939 m.). 1941 - 1943 m. universiteto technikos fakulteto dekanas. 1940 m. Vytauto Didžiojo garbės daktaras.
Titulai
Pagrindinės pareigos
IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Tiekimo ir maitinimo ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Echo zycia robotniczego na Litwie", "Naujoje gadynėje", "Skarde", "Vilniaus žiniose", "Mūsų kelyje", "Darbo visuomenėje", "Mintyje". Redagavo "Darbo balsą", "Socialdemokratą". Yra parašęs politinio pobūdžio feljetonų, technikos, politikos, literetūros darbų. 1908 m. Samaros gubernijoje statė tiltus Volgos - Bugulmos geležinkelyje. 1912 m. dirbo miesto savivaldybės kanalizacijos skyriuje. 1918 m. organizavo Utenos apskrities savivaldybę ir buvo jos valdybos pirmininkas. Vėliau dirbo prekybos ir pramonės ministerijoje. 1923 - 1938 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės kanalizacijos ir vandentiekio skyriaus vedėju. Vadovavo vandentiekio ir kanalizacijos projektavimo ir tiesimo darbams Kauno rajonuose. Parengė Šiaulių miesto vandentiekio projektą, buvo kanalizacijos projektų ekspertas Marijampolėje, Vilkaviškyje, Panevėžyje.
Biografija
1917 09 18 - 22 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 12 - 1919 10 07) Ministrų kabinete buvo Tiekimo ir maitinimo ministras. 1920 m. išrinktas į Steigiamąjį seimą, buvo I, II, III Seimų narys. 1943 - 1945 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK'o) pirmininkas. Nuo 1900 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1907 m. dalyvavo VRSDDP suvažiavime. Dalyvavo Socialistų internacionalo kongresuose Hamburge 1923 m. ir 1930 m. Vienoje. 1905 m. Lietuvių suvažiavime Vilniuje pirmininkavo pirmos dienos posėdyje.