PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
Teodoras Daukantas
1884-09-20 Peterburgas
1960-04-10 Argentina
Grupė
Politika
Išsilavinimas
Baigė III Peterburgo klasinę gimnaziją, o 1906 m. - jūrų mokyklą. 1914 m. baigė Peterburgo karinę jūrų akademiją. 1922m. buvo Aukštųjų karininkų kursų Kaune mokslo dalies vedėjas, karo mokslo skyriaus viršininkas. 1925 - 1930m. dėstė Lietuvos universitete geografiją. 1935 m. - Vytauto Didžiojo universiteto pivatdocentas. 1941 - 1944 m. Vilniaus universiteto geografijos docentas. 1943 - 1944 m. mokytojavo Merkinėje.
Titulai
Pagrindinės pareigos
X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio Ministrų kabinetuose krašto apsaugos ministras. XIV Augustino Voldemaro Ministrų kabinete 1927 08 09 - 1928 11 22 krašto apsaugos ministras.
Kitos pareigos
Yra parašęs knygų. Bendradarbiavo "Santaroje", "Lietuvoje", "Mūsų žinyne", "Karde", "Karyje", "Kosme", "Tėvų žemėje", "Jūroje". Buvo "Trimito" atsakingasis redaktorius. Tarnavo Baltijos laivyne. 1919 - 1922 m. tarnavo anglų ir olandų prekybos firmose Kryme, Kaukaze ir Turkijoje, plaukiojo Juodojoje jūroje olandų laivo kapitono padėjėju, kapitonu. 1924 m. generolas leitenantas.1925 - 1926 m. skautų šefo pavaduotojas ir draugijos skautams remti pirmininkas. 1926 m. Šaulių sąjungos pirmininkas, atsargos karininkų sąjungos pirmininkas. 1927 m. Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas. 1936 - 1938 m. jūrininkystės inspektorius Klaipedoje.
Biografija
1917 m. lietuvių Vyčio draugijos pirmininkas Helsinkyje.1919 m. buvo D. Britanijos generalinio konsulo sekretorius Kaukaze. X Antano Tumėno (1924 06 18 - 1925 02 04), XI Vytauto Petrulio (1925 02 04 - 195 09 25) Ministrų kabinetuose krašto apsaugos ministras. XIV Augustino Voldemaro (1926 12 17 - 1929 09 23) Ministrų kabinete nuo 1927 08 09 iki 1928 11 22 krašto apsaugos ministras. 1928 - 1930 m.buvo Valstybės Tarybos narys. 1930 - 1934 m. Lietuvos valstybės atstovas Pietų Amerikoje. Buvo Lietuvių tautininkų sąjungos narys.