PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 21 d., Penktadienis 
Voldemaras Vytautas Čarneckis
1893-01-09 Voldemaras Vytautas Čarneckis
1942-11-02 Sverdlovskas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1903 m. baigė Mockavos pradinę mokyklą, 1911 m. - Suvalkų gimnaziją, 1916 m. - Aleksandro II elektrotechnikos institutą Peterburge.
Titulai
Pagrindinės pareigos
II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete buvo Finansų ministerijos valdytojas.III Prano Dovydaičio, IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras. . X Antano Tumėno, XI Vytauto Petrulio Ministrų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras.
Kitos pareigos
Tarybų valdžios metais tarnavo maisto pramonės komisariate.
Biografija
1918 m. kooptuotas į Valstybės Tarybą. II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26 - 1919 03 12) Ministrų kabinete buvo Finansų ministerijos valdytojas. III Prano Dovydaičio (1919 03 12 - 1919 04 12), IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 12 - 1919 10 07), V Ernesto Galvanausko (1919 10 07 - 1920 06 19) Ministrų kabinetuose buvo Susisiekimo ministras. 1920 - 1921 m. Steigiamojo seimo narys. Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose pasitarimuose. X Antano Tumėno (1924 06 18 - 1925 02 04), XI Vytauto Petrulio (1925 02 04 - 1925 09 25) Ministrų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras. 1925 - 1939 m. Lietuvos įgaliotasis ministras Italijoje, vėliau - užsienio reikalų ministerijos dapartamento direktorius. Buvo krikščionių demokratų partijos Centro Komiteto narys. 1941 06 14 tarybų valdžios įsakymu buvo suimtas, išvežtas į Uralą, o 1942m. sušaudytas.