PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Sausio 20 d., Sekmadienis 
Vladas Jurgutis
1885-11-17 Joskaudų kaimas
1966-01-09 Vilnius
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1902 m. baigė Palangos progimnaziją, o 1906 m. - Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1910 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją ir įgijo teologijos magistro laipsnį. 1910 - 1913 m. studijavo socialinius ekonominius mokslus Miuncheno universiteto valstybės ūkio fakultete. Buvo Žemaičių kunigų seminarijos profesorius ir ėjo prefekto pareigas. Nuo 1925 m. dėstė Lietuvos universitete, buvo ekstraordinarinis, ordinarinis profesorius. Dėstė ekonomiką Aukštuosiuose Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. Nuo 1940 01 01 pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete, vėliau, iki 1943 m. buvo šio fakulteto dekanas. 1945 - 1946 m. Vilniaus universiteto profesorius.
Titulai
Pagrindinės pareigos
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministras iki 1922 09 28.
Kitos pareigos
Parašė stambias ekonomikos mokslo studijas: "Finansų mokslo pagrindai", "Pinigai", "Bankai". 1913 m. buvo vikaras Švėkšnoje, vėliau Liepojoje. Pirmojo pasaulinio karo metais klebonavo Saratove, Astrachanėje. Buvo finansų ir biudžeto komisijos vedėjas. Nuo 1922 m. Lietuvos banko valdytojas. 1926 m. buvo vienas Lietuvos cukraus akcinės bendrovės steigėjų.
Biografija
1920 - 1922 m. buvo Steigiamojo seimo narys. 1920 m. gruodžio mėnesį dalyvavo Lietuvos derybose su Lenkija. VII Ernesto Galvanausko (1922 02 02 - 1923 02 23) Ministrų kabinete buvo Užsienio reikalų ministras iki 1922 09 28. 1919 - 1921 m. Lietuvių krikščionių - demokratų partijos Centro komiteto narys.