PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 21 d., Šeštadienis 
Jonas Pranas Aleksa
1879-12-25 Kumetiškių kaimas
1956-04-24 Tomsko sritis, Svetlozelionaja gyvenvietė
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1891 - 1900 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1900 - 1904 m. studijavo Maskvos universiteto fizikos ir matematikos fakultete gamtos mokslą ir agronomiją. 1904 - 1907 m. Maskvoje studijavo sociologiją, o 1914 - 1915 m. Varšuvoje - agronomiją ir zootechniką. Dėstė Lietuvos universiteto teisės fakultete žemės ūkio ekonomiką, 1925 m. tapo docentu.
Titulai
Pagrindinės pareigos
VI Kazio Griniaus, VII ir VIII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. XIV Augustino Voldemaro, XV ir XVI Juozo Tūbelio Ministrų kabinetuose vėl buvo Žemės ūkio ministras.
Kitos pareigos
Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Voronežo zemstvoje. 1918 m. dirbo Vilniuje "Mūsų ūkio" redakcijoje, rašė žemės ūkio vadovėlius. 1918 - 1919 m. buvo Žemės ūkio departamento direktorius. Vėliau buvo Žemės ūkio rūmų pirmininkas. 1927 m. įkūrė ekonominę organizaciją "Lietuvos ūkininkų vienybė".
Biografija
1902 m. už politines bylas buvo kalintas Maskvoje, Varšuvoje, Seredžiuje, Petrakove ir Kališe. VI Kazio Griniaus (1920 06 19 - 1922 02 02), VII ir VIII Ernesto Galvanausko (1922 02 02 - 1923 06 29) Ministrų kabinetuose buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. XIV Augustino Voldemaro (1926 12 17 - 1929 09 23), XV ir XVI Juozo Tūbelio (1929 09 23 - 1935 09 06) Ministrų kabinetuose vėl buvo Žemės ūkio ministras. "Santaros" ir Ūkininkų partijos (iki 1927 m.) veikėjas. 1942 m. vokiečių ištremtas į Vokietiją, ten 1944 m. pateko į tarybų valdžios rankas, 1948 m. ištremtas į Tomsko sritį. Mirė tremtyje.