PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 21 d., Penktadienis 
Julius Bruckus
1870-01-01 Palaga
1951-01-01
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1894 m. baigė Maskvos universiteto medicinos fakultetą. 1919 - 1922 m. Peterburgo žydų universiteto žydų istorijos profesorius.
Titulai
Pagrindinės pareigos
VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete nuo 1923 m. pradžios laikinai ėjo ministro be portfelio pareigas žydų reikalams.
Kitos pareigos
Buvo pirmosios žydų sionistų draugijos narys. Minske vertėsi gydytojo praktika. Peterburge dalyvavo švietimo tarp Rusijos žydų draugijos veikloje, bendradarbiavo žydų teisių gynimo biure. Iki 1902 m. buvo rusų - žydų mėnraščio "Voschod" redakcinės kolegijos narys. 1905 m. tapo sionistų periodinių leidinių "Jevreiskaja žiznj" ir "Rassvet" redkolegijos nariu. Kovos už lygias teises suvažiavime buvo Centro komiteto nariu. 1909 m. buvo sionistų Vykdomojo Komiteto stebėjimo tarybos narys.
Biografija
Lietuvoje buvo I Seimo narys. VII Ernesto Galvanausko (1922 02 02 - 1923 02 23) Ministrų kabinete nuo 1923 m. pradžios laikinai ėjo ministro be portfelio pareigas žydų reikalams. 1924 m. išvyko į Vokietiją. Buvo vienas sionistų - revizionistų partijos kūrėjų. Naciams atėjus į valdžią, emigravo į Prancūziją, kur 1940 m. buvo Viši vyriausybės suimtas. Pabėgo į JAV. Vėliau persikėkė į Palestiną.