PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 22 d., Šeštadienis 
Jurgis Bobelis
1895-04-23 Suvalkų kalvarija.
1954-03-28 Čikaga
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1903 - 1908 m. Marijampolėje ėjo pradžios mokslą. 1915 m. Pertapilyje baigė gimnaziją. 1925 m. Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1924 m. baigė LU teisės., o 1930 m. - ekonomikos fak. 1923 - 1926 m. - lektorius karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų kursuose, Aukštojoje policijos mokykloje, suaugusiųjų gimnazijoje.
Titulai
Pulkininkas
Pagrindinės pareigos
1927 - 1935 m. karininkas ypatingiems reikalams prie Krašto Apsaugos ministro ir karinių įstatymų redakcinės komisijos pirmininkas.
Kitos pareigos
1918 - 1920 m. Kauno komendantūros mokomosios kuopos vadas. 1921 - 1924 m. kariuomenės štabo rikiuotės skyriaus viršininkas. 1925 - 1926 m. kariuomenės štabo viršininko padėjėjas. 1926 - 1927 m. 8 pėst. pulko vadas.1936 - 1940 m. Kauno miesto ir apskrities karo komendantas ir I Kauno šaulių rinktinės vadas. 1928 - 1934 m.ekonominės karių bendrovės pirmininkas. 1941 06 02 Laikinosios Vyriausybės įsakymu paskirtas Kauno karo komendantu. 1942 - 1944 m. vyr. butų valdybos viršininkas. 1947 m. JAV armijos štabe vokietijoje vertimų skyriaus viršininkas. Nuo 1949 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų - Savanorių organizacijos Čikagoje pirmininkas.
Biografija
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1916 m. sužeistas Galicijos fronte. Įsiregistravęs į organizuojamus lietuvių karinius dalinius, 1918 m. pradžioje iš rusų armijos išėjo, atvyko į Lietuvą. 1918 12 30 Vilniaus karo komendantūroje savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 08 28 - 29 su savo kuopa Kaune surado POW (Polska Organizacja Wojskowa) slaptą archyvą. Bolševikams okupavus Lietuvą, 1941 m. suimtas ir uždarytas Rygos kalėjime. Prasidėjus karui su vokiečiais, iš kalėjimo išsigelbėjo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. išvyko į JAV. Bendradarbiavo "Lieuvos ūkyje", "Tautos ūkyje", "Karde", "Karyje", "Policijoje", "Mūsų žinyne". Rašė teisiniais ir ekonomikos klausimais. Paruošė karinės tarnybos įstatymo, Šaulių sąjungos įstatymo, Šaulių sąjungos statuto, Drausmės statuto projektas, kurie buvo vyriausybės priimti.