PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Maksimas Katche
1879-11-05 Joniškis
1933-06-10 Biržai
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1897 m. baigė Vladimiro karo mokyklą Petrapilyje. 1921 04 01 suorganizavo Aukštųjų karininkų kursus.
Titulai
Generolas leitenantas
Pagrindinės pareigos
1919 m. buvo Panevėžio atskiro bataliono (vėliau 4 pėst. pulko) instruktorius.Brigados vadas, II divizijos vadas. 1921 07 13 paskirtas Generalinio štabo viršininku.
Kitos pareigos
Aukštųjų karininkų kursų pirmasis viršininkas. I Pasaulinio karo metu buvo pulko vadas.
Biografija
Po studijų Petrapilye 1899 m. gavo leitnento laipsnį. Dalyvavo rusų - japonų kare. 1908 - 1911 m. dirbo Vilniaus karo mokykloje. I Pasaulinio karo metu dalyvavo kovose su vokiečiais Lietuvoje, Lenkijoje, Gudijoje. Už nuopelnus kovose rusų apdovanotas Jurgio kryžiumi. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 04 16 įstojo į Lietuvos kariuomenę. Daug nusipelnė dalyvaudamas kovose dėl Lietuvos laisvės: pagal jo sudarytus operatyvinius planus paimtas Panevėžys ir daugelis kitų Lietuvos miestų ir vietovių. 1920 m. Suvalkų derybose dalyvavo kaip karo atstovas ir lietuvių delegacijos pirmininkas. 1922 10 07 dėl silpnos sveikatos išėjo į pensiją. Apdovanotas 5 ir 4 laipsnio Vyčio kryžiaus ordinais. Bendradarbiavo "Mūsų žinyne".