PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Antanas Gustaitis
1898-03-27 Obelinės k.
1941-10-16
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Baigė Marijampolės pradžios mokyklą ir Marijampolės gimnaziją. Rusijoje mokėsi artilerijos karo mokykloje. 1919 12 16 baigė karo aviacijos mokyklą, suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 01 23 paskirtas aviacijos teoroijos instruktoriumi aviacijos kursuose karininkams.1922 07 04 baigė aukštojo pilotažo kursą. 1923 11 18 paskirtas aviacijos teorijos ir istorijos lektoriumi karininkų klasėje. 1925 - 1928 m. Paryžiuje L'Ecole Superieure d'Aeronautique et de Construction Mecanique studijavo aeronautikos ir mechanines konstrukcijas, gavo inžinieriaus diplomą, suteiktas kapitono laipsnis, o 1926 m. - majoro laipsnis. Buvo docentas, VDU technikos fakultete dėstė lėktuvų statybą.
Titulai
B. GEN. INŽ.
Pagrindinės pareigos
1923 02 21 paskirtas mokomosios oro eskadrilės vadu. 1929 04 11 paskirtas aviacijos parko dirbtuvių viršininku.
Kitos pareigos
1922 03 30 paskirtas aviacijos terminologijos komisijos pirmininku. 1923 05 17 paskirtas aukšt. skraidybos instruktoriumi. 1932 09 01 paskirtas "Plieno Sparnų" garbės ženklo statuto tarybos pirmininku.1928 08 32 paskirtas karo aviacijos viršininko padėjėju.
Biografija
1919 03 15 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 07 18 - 1920 11 21 dalyvavo kovose su lenkais, tarnaudamas 1-oje oro eskadrilėje. 1921 03 01 perkeltas į 2 oro eskadrilę karo lakūno pareigoms. 1921 11 12 pakeltas vyr. leitenantu. 1924 m. sukonstravo sportinį lėktuvą "Anbo", kurį 1925 07 14 pats išbandė. 1937 11 23 suteiktas brigados generolo laipsnis. 1941 m. atleistas iš kariuomenės ir išbrauktas iš karininkų sąrašo. A. Gustaitis buvo apdovanotas 3 laipsnio Vyčio Kryžiumi, Lietuvos dešimtmečio medaliu, 3 laipsnio D.L.K. Gedimino ordinu, "Plieno Sparnų" garbės ženklu ir įvairiais Čekoslovakijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Švedijos ordinais bei įvairių valstybių karo aviacijų garbės ženklais. Šalia savo tiesioginių pareigų karo aviacijoje, A. Gustaitis įvairiais reikalais buvo siunčiamas į Prancūziją, Italiją, Angliją, TSRS. 1941 03 06 ties Suvalkų Kalvarija slaptai bandė pereiti sieną į Vokietiją, tačiau buvo suimtas. 1941 10 16 gauta žinia apie A. Gustaičio mirtį.