PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Leonas Gustaitis
1897-08-07 Jiestrakio k.
1942-04-04
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1908 m. baigė pradžios mokyklą. 1912 - 1915 m. studijavo Veiverių mokytojų seminarijoje. Devynduonių pradinėje mokykloje dirbo mokytoju. 1918 m. lankė mokytojų kursus, kuriuose kartu dėstė lietuvių kalbą. 1919 m. rudenį pradėjo mokytojauti Grinkiškio mokykloje. 1919 m. baigė Kauno karo mokyklą, suteiktas leitenanto laipsnis. 1925 m. dalyvavo Kaune vykusiame angliškų šautuvų instruktaže, lankė vienerių metų aukštuosius karininkų kursus. 1930 m. baigė Italijos kariuomenės Generalinio štabo akademiją Turine. Dirbo dėstytoju karo mokykloje.
Titulai
Generalinio štabo pulkininkas
Pagrindinės pareigos
Nuo 1932 m. Generaliniame štabe dirbo 2-ajame ir 3-ajame skyriuose. 1934 m. balandį - rugsėjį vadovavo 2-ajam (žvalgybos) skyriui.
Kitos pareigos
Lietuvos kariuomenės pulkuose ėjo kuopos vado, adjutanto, pulko vado pareigas. 1928 - 1929 m. paskirtas į Generalinį štabą. Žurnalo "Mūsų žinynas" redaktorių kolegijos narys. 1928 m. žurnalo "Karys" redaktorius. Nuo 1936 m. I-ojo pėstininkų pulko vadas. Nuo 1940 m. vasario I-osios šaulių divizijos štabo viršininkas, o nuo 1940 m. rugpjūčio 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 179-osios divizijos štabo viršininkas.
Biografija
1917 m. apsigyveno Gudžiūnų valsčiuje. 1919 03 28 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas eiliniu kareiviu. 1920 m. dalyvavo kovose su lenkais ties Turmantu, Seinais, Varėna, Trakais. 1921 m. suteiktas vyr. leitenanto, 1927 m. kapitono, 1928 m. majoro, 1934 m. pulkininko leitenanto, o 1939 m. pulkininko laipsniai. 1920 - 1926 m. tarnavo 6-jame pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pulke. 1926 - 1928 m. tarnavo 9-jame pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulke. 1935 m. pasiųstas tarnauti į I-ąjį pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulką. Parengė kariūnams skirtą studiją "1918 m. vokiečių puolimas Vakarų fronte". Dalyvavo karinėje spaudoje. Rašė straipsnius į "Kardo", "Mūsų žinyno" žurnalus. Už nuopelnus tarnyboje buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV, III laipsnio ir Latvijos Trijų žvaigždžių ordinais. L.Gustaičiui įteikti Lietuvos savanorio-kūrėjo, Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus, Latvijos išvadavimo 10 metų sukakties minėjimo medaliai. 1940 12 27 areštuotas. 1941 09 27 TSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo metu buvo nutarta L.Gustaičiui skirti 8 metams pataisos darbų. 1941 10 04 TSRS NKVD I-ojo spec. skyriaus 4-ojo poskyrio viršininko pavaduotojo įsakymu L.Gustaitis buvo išvežtas į Karagandos lagerį. Daugiau duomenų apie L. Gustaitį nerasta.