PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 21 d., Penktadienis 
Bronius Ivanauskas
1896-10-20 Vaidokliai
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1907 - 1914 m. mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Odesoje baigė karo mokyklą. 1922 m. Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1936 m. baigė VDU teisės fakultetą, o 1942 m. gavo VU diplomą.
Titulai
Pulkininkas leitenantas
Pagrindinės pareigos
1927 - 1928 m. 2 pėst. pulko vadas.
Kitos pareigos
Radviliškio apylinkės teisėjas. Nuo 1933 m. apygardos teismo teisėjas Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus apygardose (iki 1941 m. balandžio). Buvo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, nuo 1941 m. buvo šio teismo skyriaus pirmininkas. 1943 10 06 paskirtas teisingumo generaliniu tesisėju Kaune. 1945 - 1951 m. JAV garbės teismo pirmininkas. 1952 - 1955 m. centro revizijos komisijos pirmininkas, nuo 1955 m. centro valdybos pirmininkas. Teisininkų spaudos bendradarbis.
Biografija
Netrukus po studijų realinėje Panevėžio mokykloje, 1916 m. buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę, dalyvavo kovose su vokiečiais Rygos fronte. 1918 m.grįžo į Lietuvą ir 1919 m. įstojo į Lietuvos ksriuomenę. Kovoje su lenkais prie Seinų 1920 m. buvo patekęs į nelaisvę, tačiau pasisekė iš jos pabėgti ir vėl kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Visą karo tarnybą iki 1928 m. praleido 2 pėst. pulke. Nuo 1928 m. pradėjo teisininko darbą Radviliškye, Panevėžyje. Vokiečiams okupavus Lietuvą, Vilniaus lietuvių komiteto įpareigotas, atgaivino Vilniaus apygardos teismą ir jame dirbo. 1944 m. pasitraukęs iš Letuvos, gyveno Vokietijoje, o 1949 m. - JAV.