PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Vladas Karvelis
1901-03-29 Šiauliai
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, vėliau - M.Yčo lietuvių gimnazijoje. 1919 m. baigė Karo mokylą. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1928 - 1929 m. studijavo Prahos generalinio štabo akademijoje, igijo generalinio štabo karininko vardą. Dėstė Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. Po II Pasaulinio karo Vilniaus Universiteto karinio apmokymo dėstytojas.
Titulai
Generalinio štabo pulkininkas
Pagrindinės pareigos
1940 - 1941 m. divizijos vadas Vilniuje.
Kitos pareigos
1939 06 07 paskirtas kariuomenės štabo viršininko padėjėju. 1936 12 01 paskirtas Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininku.
Biografija
1919 m. pradžioje savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 3 pėst. pulke buvo karininkas. Dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Baigęs aukštuosius karo mokslus buvo paskirtas į vyr. štabo operacijų skyrių. 1938 m. suteiktas brigados generolo laipsnis.