PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 21 d., Penktadienis 
Vaclovas Griganavičius
1891-07-01 Radeckų vienkiemis
1940-09-09 Svirnų vienkiemis
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1909 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1910 m. Kazanės universitete išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1924 m. baigė Gen. štabo akademiją Prahoje.
Titulai
Pulkininkas
Pagrindinės pareigos
1925 10 31 - 1932 01 05 kariuomenės štabo mobilizacinio skyriaus viršininkas.
Kitos pareigos
1920 m. Lietuvos kariuomenės dviejų baterijų vadas.1932 01 05 - 1935 06 16 4 pėstininkų pulko vadas. 1935 06 16 - 1938 07 09 II pėstininkų divizijos štabo viršininkas.
Biografija
Nuo 1912 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1914 - 1917 m. dalyvavo I Pasauliniame kare. 1918 m. dalyvavo lietuvių karių sąjūdyje Rusijoje. 1918 02 18 - 1918 11 01 buvo kalėjime. Grįžęs į Lietuvą, įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 09 23 - 1920 10 14 lenkų nelaisvėje, iš kurios pabėgo. 1938 07 09 išėjo į atsargą. 1924 - 1942 m. buvo nuolatinis "Mūsų žinyno" bendradarbis, rašęs daugiausia teoriniais klausimais.