PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Adelė Galaunienė-Nezabitauskienė
1899-01-28 Baidokų k.
1962-04-25 Kaunas
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1912 m. įstojo į Saulės mokytojų seminariją. 1914 - 1918 m. studijavo Maskvos Filharmonijos konservatorijoje. Žinias gilino Paryžiuje pas F.Litvin. Dėstė muziką Šv. Jėzaus Širdies gimnazijoje, Kaune. Nuo 1947 m. dėstė Kauno konservatorijoje ir Gruodžio muzikos mokykloje.
Titulai
Solistė
Pagrindinės pareigos
1920 - 1921 m. Valstybės teatro solistė. 1945 - 1947 m. Operos ir baleto teatro solistė.
Kitos pareigos
Biografija
Būdama 11 metų amžiaus, pradėjo dainuoti Salantų parapijos chore, o 1908 m. Skuodo keturklasėje gimnazijoje pastebėtas puikus jos solo dainavimas. Studijų metu dalyvaudavo lietuvių koncertuose, etnografiniuose tautų koncertuose atstovaudavo lietuvius. Pragyvenimui užsidirbdavo dalyvaudama Dailės Teatro chore. Su pianiste A.Dirvianskaite koncertavo Žemaitijoje, ruošdavo koncertus Kaune, Vilniuje. Apsigyvenusi Vilniuje, dalyvaudavo visuomeninėje veikloje. 1919 m. ištekėjo už P.Galaunės ir persikėlė gyventi į Kauną. Aktyviai įsijungė į Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos organizuotą muzikos sekcijos veiklą. 1930 m. pasitraukė iš operos. Rašė recenzijas apie operos vaidinimus "Lietuvos Aide". 1933 m. L.K.M. draugijos kongrese Kaune dirigavo moterų chorui ir orkestrui. Buvo aktyvi Lietuvių - Prancūzų Draugijos narė, 1937 m. buvo apdovanota Prancūzų ordinu.