PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
Jonas Aleksandriškis-Aistis
1904-07-07 Kampiškės dvaras
1973-06-13 Vašingtonas
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1919 - 1927 m. mokėsi Aušros gimnazijoje Kaune. VDU humanitarinių mokslų fakultete studijavo lituanistiką. 1936 - 1940 m. Švietmo Ministerijos stipendininkas Grenoblio universitete Prancūzijoje. 1944 m. davo daktaro laipsnį. 1946 - 1952 m. dirbo mokytoju JAV.
Titulai
Poetas
Pagrindinės pareigos
1952 m. paskirtas redaktoriaus pavaduotoju Laisvosios Europos Taryboje Niujorke.
Kitos pareigos
Biografija
Iki 1940 m. pasirašinėjo Kossu - Aleksandravičius, nuo 1940 m. - Kuosa - Aleksandriškis, vėliau J.Aistis (nuo 1952 m. pavardė). 1907 m. su tėvais išsikėlėį Rumšiškes. 1944 - 1946 m. dirbo Nikos archyvuose ir Paryžiaus Nacionalinėje bibliotekoje. Nuo 1946 m. gyveno JAV. 1927 m. "Ateityje" išspausdino pirmąjį savo eilėraštį "Gegutėlė". Bendradarbiavo "Naujoj Romuvoj", "Židinyje', "Šviesos keliuose", "Vaire", "Aiduose", "Drauge" ir kt. Yra išleisti B.Sruogos "Eilėraščiai" (1932 m.), "Imago mortis" (1933 m.), "Intymios giesmės" (1935 m.), "Užgesę chimeros akys" (1937 m., gavo valstybinę premiją), "Poezija" (1940 m.), "Be tėvynės brangios" (1942 m.), "Nemuno ilgesys" (1947 m.), "Pilnatis" (1948 m.), "Sesuo biutis" (1951 m.), "Dievai ir smūtkeliai" (1935 m.). B.Sruoga redagavo J.Baltrušaičio poeziją (1948 m.), kartu su Vaičiulaičiu "Lietuvių poezijos antologiją" (1950 m.), K.Binkio "Lyriką" (1952 m.).