PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Kazys Boruta
1905-01-06 Kulokų k.
1965-03-09 Vilnius
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1924 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1924 - 1926 m. LU ir 1926 - 1930 m. Vienos ir Berlyno universitetuose studijavo istoriją, filosofiją. 1924 - 1926 m. skaitė paskaitas V.Kudirkos Liaudies universitete Kaune.
Titulai
Poetas, beletristas.
Pagrindinės pareigos
1940 m. žurnalo "Dienovidis" redaktorius.
Kitos pareigos
Biografija
Priklausė studentų socialistų aušrininkų draugijai. Veikė socialistinio jaunimo ir profesinėse darbininkų organizacijose. Dėl politinės veiklos turėjo emigruoti i užsienį. 1931 m. grižo į Lietuvą, o 1927 m. vėl išvyko. Rygoje įsijungė į politinę emigrantų eserų veiklą. Už tai 1933 - 1935 m. kalėjo. 2 bolševikų okupacijos metu nuteistas ir ištremtas į Sibirą. Nuo 1924 m. pradėjo spausdinti eilėraščius "Aušrinėje". Suredagavo lietuviškus almanachus "Audra" (1928 m.), "Darbas" (1932 m.), bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos žinios", "Kultūrą", "Trečias frontas". 1940 - 1946 m. dirbo LMA`e, organizavo literatūros muziejų. Išleido poezijos rinkinius "A-lo!" (1925 m.), "Dainos apie svyruojančius gluosnius" (1927 m.), "Kryžių Lietuva" (1927 m.), "Duona kasdieninė" (1934 m.), "Eilės ir poemos" (1938 m.), apsakymų rinkinį "Drumstas arimų vėjas" (1928 m.), apysakas "Namas Nr. 13" (1928 m.), "Saulę ant savo pečių parnešti išėjo" (1940 m.), romanus "Mediniai stebuklai" (1938 m.), "Baltaragio malūnas" (1945 m.), apybraižas apie žymiausius keliautojus "Kelionės į Šiaurę" (1938 - 1939 m., 2 kn.), skulptoriaus V.Grybo beletristinę biografiją "Sunkūs paminklai" (1960 m.), pasakų rinkinį "Dangus griūva" (1955 m.), humoristinę apysaką "Jurgio Paketurio klajonės" (1963 m.). Taip pat išvertė H.Ibseno, F.Šilerio, V.Šekspyro, V.Vitmeno, S.Jesenino, A.Tolstojaus, V.Korolenkos ir kt. rašytojų kūrinius. Yra išleisti "Raštai" (T.1 - 10, 1970 - 1976 m.).