PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Juozas Butkus (Butkų Juzė).
1893-07-09 Pažvelsio k.
1947-04-22 Klaipėda
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
Gargžduose baigė pradžios mokyklą, 1910 m. šstojo į telšių progimnaziją. 1917 m. baigė Voronežo lietuvišką gimnaziją. 1917 m. įstojo į Maskvos universiteto istorijos filologijos fakultetą, o 1919 m. berlyno universitetą, 1922 - 1924 m. studijavo Jenos universitete. Dėstė Palangos mokytojų kursuose, mokytojavo Klaipėdos suaugusiųjų kursuose, tauragės komercinėje mokykloje. Buvo Prienų gimnazijos mokytojas.
Titulai
Poetas, dramaturgas, žurnalistas
Pagrindinės pareigos
Telšių teatro ir "Alkos" muziejaus direktorius.
Kitos pareigos
1927 m. paskirtas Palangos viešosios bibliotekos vedėju, o 1939 m. - paskirtas į Vilniaus biblioteką.
Biografija
Iki 15 metų ganė svetimus gyvulius, mokė vaikus skaityti. Baigęs Gargžduose pradinę mokyklą, mokėsi savarankiškai. Rengdavo moksleivių vaidinimus, redaguodavo jaunimo rankraštinius laikraštukus "Kibirkštėlė", "Žadintojas", "Upelis". 1912 m. B.Juzei buvo paraližuotos kojos ir kalbos organai. Po gydymosi poetas negalėjo laisvai kalbėti. I Pasaulinio karo metu jis išvyko į Rusiją. Telšiuose ir Voroneže aktyviai dalyvavo moksleivių aušrininkų organizacijos veikloje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1918 m. rudenį vokiečių areštuotas ir uždarytas į Kauno kalėjimą. Po studijų Vakarų Europoje, trumpam grįžęs į Lietuvą, netrukus išvyko į Ameriką. 1926 m. vėl grįžo į Lietuvą. Organizavo D.Poškos liaudies universitetą. Po 1926 12 17 perversmo buvo suimtas ir išvežtas į Varnių stovyklą. Nuo 1910 m. bendradarbiavo spaudoje: "Aušrinėje", "Lietuvos žiniose", "Naujojoje Lietuvoje" (Rusijoje), "Naujienose" (JAV), Klaipėdos krašto leidiniuose. 1932 m. priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Pasirašinėjo slapyvardžiais Bočių atmintojas, Kurtuvėnų Savanoris, Ginklo draugas, Šyvinis, Gumbutis, Širvys ir kt. Išleido eilėraščių rinkinius: "Žemės liepsna" (1920 m.), "Verkiančios rožės" (1921 m.), "Paparčio žiedas" (1923 m.), "Darbas ir prakaitas" (1928 m.), parašė scenos vaizdelių, pjesę "Palaidūnas" (1925 m.) ir kt. 1962 m. išleista "Rinktinė".