PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
Liudas Gira
1884-08-27 Vilnius
1946-07-01 Vilnius
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
Pradžios mokyklą baigė Stakliškėse. 1897 - 1900 m. mokėsi Vilniaus realinėje gimnazijoje. 1901 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1905 m., bet kunigu netapo. 1908 - 1909 m. baigė vaidybos kursus prie Vilniaus muzikos mokyklos.
Titulai
Poetas
Pagrindinės pareigos
1922 - 1925 m. Valstybės dramos teatro, 1925 - 1926 m. Valstybės teatro direktorius.
Kitos pareigos
Dirbo lietuviškų laikraščių redakcijose: 1905 - 1906 m. "Vilniaus žinių", 1906 m. "Šviesos", 1907 m. "Lietuvos ūkininko", nuo 1908 m. "Vilties". 1911 - 1912 m. Literatūros almanacho "Švyturys", 1913 - 1914 m. pirmojo lietuvių literatūrinio žurnalo "Vaivorykštė" redaktorius. 1926 - 1936 m. Švietimo Ministerijos knygų leidimo komisijos sekretorius. 1927 - 1929 m. kartu ir Radijo tarybos pirmininkas. 1938 - 1939 m. Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1937 - 1938 m. "Literatūros Naujienų" redaktorius. 1940 - 1941 m. Švietimo liaudies komisaro pavaduotojas.
Biografija
Su H.Dirse 1914 m. įsteigė knygų leidimo bendrovę "Žinynas". 1918 - 1920 m. ėjo įvairias administratoriaus pareigas. Bendradarbiavo beveik visuose svarbiausiuose žurnaluose: "Skaitymai", "Pradai ir žygiai", "Gaisai", "Židinys", "Vairas", "Naujoji karta", "Trimitas", "Lieteratūros naujienos", "Dienovidis". 1941 m. pasitraukė į Rusiją. Įstojo į Raudonosios Armijos naujai suformuotą "lietuvišką dalinį". 1942 - 1944 m. tarnavo 16 lietuviškoje divizijoje. Su Raudonąja Armija grįžęs į Lietuvą, L.Gira 1945 m. gavo LTSR vyriausybės Lietuvos liaudies poeto vardą, taip pat buvo paskirtas tikruoju LTSR mokslų akademijos nariu. Išleido poezijos rinkinius: "Dul - dul dūdelė" (1909 m.), "Žalioji pievelė" (1911 m.), "Laukų dainos" (1912 m.), "Tėvynės keliais" (1912 m.), "Žiežirbos" (1921 m.), "Žygio godos" (1928 m.), "Amžių žingsniai" (1929 m.), "Žalgirio Lietuva" (1942 m.), "Tolimuos keliuos" (1945 m.), dramos kūrinius "Kerštas" (1910 m.), "Beauštanti aušrelė" (1913 m.), "Paparčio žiedas" (1928 m.), studiją "Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida" (1934 m.), antologijas "Cit, paklausykit" (1914 m.), "Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą" ir kt. Išleisti "Raštai" (T.1 - 5., 1960 - 1963 m.).