PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Jurgis Baltrušaitis
1873-05-02 Paantvardžių k.
1944-01-03 Paryžius
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
Pradines žinias įgijo namie. 1885 m. įstojo Kauno gimnaziją, kurią baigė 1893 m. tais pačiais metais įstojo į Maskvos universiteto fizikos - matematikos fakultetą. 1932 m. VDU humanitarinių mokslų fakultetas suteikė garbės daktaro laipsnį.
Titulai
Poetas
Pagrindinės pareigos
1920 - 1939 m. Lietuvos atstovas Maskvoje.
Kitos pareigos
1919 m. išrinktas visos Rusijos rašytojų sąjungos pirmininku. 1939 m. paskirtas Lietuvos atstovybės tarėju Paryžiuje.
Biografija
Jau nuo 16 metų vertėsi privačiomis pamokomis, vertėsi jomis ir studijų metu. Nuo 1895 m. pradėjo bendradarbiauti rusų literatūros žurnaluose. Iki I Pasaulinio karo važinėjo po Vakarų Europą. 1911 m. išspausdintas eilėraščių rinkinys rusų kalba "Žemės laiptai" ir 1912 m. antras rinkinys, taip pat rusų kalba "Kalnų takas". J.Baltrušaitis karo ir revoliucijos metu buvo Rusijoje, įsitraukė į lietuvių šalpos darbą, dalyvavo rusų kultūriniame gyvenime: tvarkė visos Rusijos teatrų ir koncertų repertuarus. Rusų kalba parašė ir trečiąjį eilėraščių rinkinį "Lelija ir pjautuvas" bei 10 novelių, keliolika straipsnių literatūros ir meno klausimais. Yra išvertęs apie 50 knygų iš skandinavų ir kitų Europos tautų literatūros. 1942 m. pasirodė jo pirmas eilėraščių rinkinys lietuvių kalba "Ašarų vainikas" I dalis. Mirdamas poetas paliko du paruoštus eilėraščių rinkinius "Ašarų vainikas" II dalį bei "Aukuro dūmai" ir satyrinę poemą "Žiurkės įkurtuvės".