PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Kazys Binkis
1893-11-16 Gudelių k.
1942-04-27 Kaunas
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1908 - 1911 m. mokėsi Biržų keturklasėje mokykloje, Voronežo (Baltarusijoje) žemės ūkio mokykloje. 1915 m. Vilniuje baigė mokytojų kursus, mokytojavo Petrapilyje. 1920 - 1923 m. su petraukomis Berlyno universitete studijavo literatūrą ir filosofiją.
Titulai
Poetas, dramaturgas, žurnalistas
Pagrindinės pareigos
1919 - 1920 m. žurnalo "Veja" redaktorius. 1927 - 1928 m. iliustruoto dvisavaitinio žurnalo "Mūsų dienos" redaktorius.
Kitos pareigos
Vienas Lietuvos rašytojų draugijos valdybos narys.
Biografija
Vertėsi žurnalistika. Buvo avangardinės keturvėjininkų literatūrinės grupuotės iniciatorius ir vadovas, savo poeziją skelbė žurnale "Keturi vėjai". 1933 m. su kitų žurnalistų pagalba suorgavizavo "Žurnalistikos kursus namie" neetatiniams spaudos bendradarbiams rengti ir išleido jiems skirtų brošiūrų ("Didžioji spauda", "Redakcijos organizacija" ir kt.). Aktyviai bendradarbiavo savaitraštyje "Mūsų rytojus", kuriame paskelbė daug kaimo žmonėms skirtų eilėraščių, poemų, eiliuotų feljetonų. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1913 m. Išleido rinkinius "Eilėraščiai" (1920 m.), "100 pavasarių" (1923, 1926 m.), Alijošiaus slapyvadržiu paskelbė satyrinių ir humoristinių eiliuotų pasakojimų ir feljetonų rinkinius "Tamošius bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos" (1928 m.), "Ir taip toliau" (1931 m.), poemas "Kriaučius Motiejus" (1928 m.), "Sparnuotas Matas" (1928 m.), parodijinę poemą "Jauniausia Lietuva" (1930 m.), pjeses "Atžalynas" (1938 m.), "Generalinė repeticija" (1940 m.), poemas vaikams "Atsiskyrėlis Antanėlis" (1930 m.), "Meškeriotojas" (1935 m.), "Dirbk ir baiki" (1936 m.), "Kiškių sukilimas" (1937 m.) ir kt. Sudarė lietuviškos poezijos antologijas "Sniegams tirpstant" (1913 m.), "Vainikai" (1921 m.), "Mūsų žemė" (1928 m.), "Antrieji vainikai" (1936 m.), taip pat išvertė A.Puškino eilėraščių, dramų. Yra išleisti "Raštai" (t. 1 - 2, 1973 m.).